Festival Jana Zacha -Trifolium pragense

Oslavy výročí čelákovického skladatele Jana Zacha (1713-1773)

Koncert Jan Zach komorní v podání souboru Trifolium pragense (Lydie Härtelová – harfa, Ludmila Vernerová – soprán, Zdeněk Rys – hoboj) otevřel v sobotu 11. května 2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie oslavy dvojitého výročí skladatele Jana Zacha (1713 -1773) v Čelákovicích. Byl zároveň úvodním koncertem Festivalu Jana Zacha, kterým se občanské sdružení Spolek pro varhanní hudbu připojilo k této akci koordinované Městským úřadem  Čelákovice.  Program naznačil rozmanitost Zachova díla uvedením varhanního Preludia D Dur v úpravě pro harfu,  části  Koncertu pro hoboj a Sonáty G dur i sopránové árie ze Mše D dur.  Zachovy skladby byly zařazeny do dobově odpovídající repertoáru (J. S. Bach, A. Vivaldi, B. Marcello), nechyběly ani skladby o něco mladšího Zachova současníka, českobudějovického rodáka Vojtěcha Jírovce (1763 -1850).  S Janem Zachem ho spojuje jeho světoběžnictví i letošní výročí (250 let od narození). Dalším jubilantem, jehož skladby na koncertě zazněly (Metamorfózy pro sólový hoboj) byl Benjamin Britten (1913 – 1976).

Dramaturgicky vytříbený program i profesionálně suverénní a zároveň vřelý projev všech členů Trifolia pragense si od samého začátku získaly publikum, které vystoupení odměnilo nadšenými dlouhými potlesky. Koncert se tak stal velmi důstojným vstupem do „zachovských oslav“.

Koncert byl realizován za podpory Města Čelákovic a Ministerstva kultury ČR.  Další program festivalu s názvem Duchovní tvorba Jana Zacha se uskuteční 15. 6. v 18.00 v Čelákovicích v podání souboru Musica Florea pod vedením Marka Štryncla.

Trifolium

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář