Rok 2013 je rokem hned dvou významných výročí skladatele Jana Zacha (1713 – 1773). Uplyne 300 let od jeho narození a 240 let od jeho úmrtí. Proto se vracíme k myšlence Festivalu Jana Zacha. Jeho první ročník v roce 2011 v dramaturgii Milana Janouška seznamoval publikum s historickými uměleckými styly ve varhanní hudbě. Letošní ročník je zaměřen na tvorbu samotného skladatele v  kontextu doby, ve které žil. Jak již vyplývá z poslání našeho spolku, v centru zájmu je Zachova tvorba duchovní. V této oblasti také Zach vytvořil svá nejvýznamnější díla.

Festivalem Jana Zacha se Spolek pro varhanní hudbu připojil v rámci svým možností k oslavám výročí  v našem  městě (viz program všech akcí). Četnými programy se na nich podílí ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích a Komorní soubor Bohumíra Hanžlíka (dříve Jana Zacha), který v letošním roce oslavuje 30 let existence. Městské muzeum připravuje výstavu věnovanou skladateli a přednášku předního zachovského badatele, PhDr. Tomáše Slavického. Celý program koordinuje Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Čelákovicích.

Připomenutím odkazu Jana Zacha se hlásíme k historické a kulturní  tradici našeho města, která je právě prostřednictvím tohoto skladatele propojena s kulturou křesťanské Evropy.  Věříme, že právě ona tradice je hodnotou, která významně přispívá k hrdosti a pocitu sounáležitosti nás jako občanů a pomáhá překlenout konflikty a nedorozumění.

Festival se sestává ze tří koncertů, z nichž každý postihuje jiný aspekt Zachovy tvorby.

Jan Zach komorní

Soubor Trifolium pragense tvoří sólistka Národního divadla, sopranistka Ludmila Vernerová a profesorka Pražské konzervatoře Lydie Härtelová. Obě známe ze souboru Trio cantabile (kde vystupují spolu s flétnistou a profesorem JAMU Václavem Kuntem), které se již v Čelákovicích několikrát představilo. Sólohobojista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Zdeněk Rys toto, co do nástrojového složení jedinečné seskupení doplňuje. Ludmila Vernerová patří k velké muzikantské rodině Vernerů (na loňském poutním koncertu se nám představil její další člen pěvec Jan Verner), kterou k našemu městu váží prázdninové vzpomínky i příbuzenské vztahy. Trifolium – Trojlístek se v připravovaném koncertu zaměřil na komorní tvorbu Jana Zacha, popř. na úpravy jeho skladeb pro komorní těleso. Zazní např. část Zachova hobojového koncertu, úprava Zachova Preludia D dur pro hoboj a harfu či Zachovy árie (program koncertu). To vše v dobovém kontextu Zachových současníků. Koncert se koná v sobotu 11. 5. od 18.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

Hudební svět Jana Zacha

Josef Prokop pojal svůj varhanní koncert dramaturgicky podobně. Většina z nás ho zná jako laskavého pedagoga zdejší ZUŠ. Ti, kteří zavítají na koncerty do čelákovických kostelů, se s ním setkali též jako nesmírně kultivovaným a zasvěceným interpretem barokní a klasicistní hudby. Josef Prokop je ovšem také muzikologem, jehož programy zejména z oblasti staré hudby slýcháme na stanici Vltava Českého rozhlasu, zakladatelem Společnosti Jana Ladislava Dusíka a členem několika komorních těles. Na koncertě Hudební svět Jana Zacha nám představí dostupné Zachovy varhanní skladby (ty souborně nahrál významný český varhaník Jan Hora.), některé úpravy Zachových komorních děl zazní i v podání jeho hostů. Koncert zarámují žánrově odpovídající skladby Zachových současníků. Společně s ním vystoupí též čelákovickým známý trumpetista Miroslav Laštovka. Koncert se koná v sobotu 5. 10. od 18.00 hod., tedy týden před zahájením výstavy v Městském muzeu.

Duchovní tvorba Jana Zacha

Vrcholem festivalu je koncert  15. 6.  z oblasti s názvem Duchovní tvorba Jana Zacha. Zachova stěžejní díla budou provedena (O magnum  martyrium, Requiem g moll, Salve regina) předním uměleckým souborem pro interpretaci staré hudby  Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. Je zárukou pečlivé přípravy koncertu z hlediska notového záznamu, obsazení a použití historických nástrojů nebo jejich kopii.  Takto komplexně pojaté provedení Zachova díla nemá v našich zemích doposud obdoby a je skutečně důstojnou oslavou tohoto významného evropského výročí (program koncertu).

K celé akci poskytl konsultační činnost již zmíněný PhDr. Tomáš Slavický, PID, přední český zachovský badatel, historik a dlouholetý ředitel čelákovického muzea Jaroslav Špaček, Bohumír Hanžlík, dlouholetý vedoucí komorního souboru Jana Zacha (nyní souboru Bohumíra Hanžlíka) a hudební publicista RNDr. Jan Králík, který mj. významně podporuje kulturní život v Lázních Toušeň.

Celý program „zachovského“ výročí koordinuje Město Čelákovice, který též celou akci významně finančně podpořil. Dotaci jsme též obdrželi od Odboru církví Ministerstva kultury České Republiky a Středočeského kraje.

celakovicemkcrlogo_kraj

logo-opera-plus

Zach_All_A5