Kdo jsme

 • Spolek pro varhanní hudbu
 • registrace: 30.5.2007 pod č.j. VS/1-1/17746/07-R u MVČR
  zapsaný spolek od 1.1.2014 ve složce L 17785 vedené u Městského soudu v Praze
 • IČ: 28558987
 • účet pro neziskovky u ČSOB, Poštovní spořitelna: 215367168/0300
 • www.varhanyzcelakovic.cz
 • email: varhanycelakovice@gmail.com
 •  
 • Správní rada: Ludvík Adámek, Michaela Petišková, Eva Zahrádková
 • Počet členů k 31. 12. 2016: 24
 • Stav účtu k 31. 12. 2020: 93 334,-