V letošním roce připravili Spolek pro varhanní hudbu a Rada starších CČSH pro (nejen) čelákovické občany jarní Varhanní festival Jana Zacha, tedy cyklus varhanních koncertů, který se k tradici Jana Zacha hlásí a zároveň provede návštěvníka varhanní tvorbou jednotlivých historických období. Festival bude probíhat od konce dubna do začátku června v Husově sboru a kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

Jan Zach (1713 -1773) je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností spojených s historií našeho města. Tento hudební skladatel tvořil na přelomu baroka a klasicismu především v německých zemích (poté, co se mu nepodařilo získat místo varhaníka v chrámu sv. Víta na Pražském Hradě). V Čelákovicích nese jeho jméno Základní umělecká škola i koncertní síň v Městském muzeu.

V předešlých letech se povedlo právě ve spolupráci s Městským muzeem uspořádat koncerty, které svým programem tohoto autora připomínaly. Např. v roce 2009 zde byla uvedena novodobá premiéra Zachova cembalového Koncertu C dur se sólistkou Evou Tornovou a souborem Musica Florea. Podobné akce bývají velmi dobře navštěvovány různými věkovými kategoriemi posluchačů, což potvrzuje, že hudba tohoto historického období i odkaz Jana Zacha publikum oslovují.

Zahajovací koncert proběhne po Velikonocích 30.4. v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zahájí jej symbolicky varhanní virtuóz, pedagog HAMU i JAMU, laureát Pražského jara Pavel Černý. Ten je s tématikou čelákovických varhan velmi dobře seznámen, neboť se v roce 2007 stal obětavým patronem počínajícího hudebního dění v katolickém kostele. Jeho recitál bude zaměřen na dílo Jana Zacha a evropskou varhanní tvorbu. Přijede s houslistou Josefem Žákem. Další laureátkou Pražského jara je paní profesorka Jaroslava Potměšilová, se kterou je čelákovické varhanní jaro také již tradičně spjato. Jejím vystoupením 8.května se přeneseme zpět do období baroka. S paní profesorkou vystoupí sopranistka Hana Řípová, dlouholetá členka souboru Musica antiqua bohemica. Třetí koncert nese název Klasicismus ve varhanní hudbě a koná se 22.května. Toto období představí koncertní varhaník Josef Prokop (vystoupil na loňském Poutním koncertě a působí též jako pedagog na zdejší ZUŠ) a vynikající trumpetista orchestru Státní opery Praha Miroslav Laštovka. Festival uzavře 5. června díly slavných romantiků žák paní profesorky Potměšilové, nejmladší interpret festivalu, Milan Janoušek (nar.1993) ) který je zároveň autorem myšlenky festivalu a jeho organizaci věnoval nemalé usilí. Partnerem mu bude známý tenorista a sbormistr Stanislav Mistr (řídí mj. smíšený pěvecký sbor Pražští pěvci).
Všichni zmínění umělci již v Čelákovicích vystupovali a ke zdejším tradicím a hudebnímu dění mají vřelý vztah. Vždy se velkoryse přizpůsobovali našim možnostem a podmínkám. Můžeme od nich očekávat, že oslaví naše chrámové nástroje vynikajícími výkony a přinesou i prohloubení naší orientace v evropských dějinách varhanní a duchovní hudby.
Proto se nebojte se klasiky a objevujte s námi svět varhan v jeho uměleckém, duchovním i historickém rozměru ! Těšíme se na Vaší návštěvu.
Realizace festivalu je možná díky dotaci z rozpočtu Města Čelákovic.

 

© Copyright - Spolek pro varhanní hudbu z. s.