Florea_1_600Soubor Musica Florea  (umělecký vedoucí Marek Štryncl) patří k našim nejrenomovanějším tělesům, působícím na poli historicky poučené interpretace staré hudby již 20 let. Vysoká umělecká a profesionální úroveň souboru obstojí v evropských i světových měřítcích, což je pravidelně reflektováno naší i zahraniční kritikou. Dokladem systematické činnosti Musica Florea jsou desítky znovuobjevených, spartovaných  a nahraných děl méně známých, především českých autorů, jejichž význam a přínos se právě souboru podařilo odkrýt a presentovat (mj. Dukát, Kriedel, Brentner, Richter, Reichenauer, mistři raného italského baroka…).  Musica Florea přinesla též nový pohled na méně známá díla autorů již renomovaných (Bach, Vivaldi, Voříšek, Tomášek), či objevila pro veřejnost méně známé dimenze jejich tvorby.  Ve spolupráci s dalšími umělci se podílela na realizaci hudebně dramatických projektů, které reprezentuji dramatickou, hudební, výtvarnou i technickou syntézu barokního umění – Sub Olea pacis et palma virtutis – Melodrama de Sancto Venceslao (J. D. Zelenka), opery Castor a Polux  (J. Ph. Rameau) , La Danza (Ch. W. Gluck), Terpsicore (G. F. Händel) a Dioklesian (H.Purcell). Právě fenomén barokního divadla rozvíjí ve svém dalším projektu Florea Theatrum. V posledních letech rozšířila  Musica Florea svou badatelskou i koncertní činnost  na  období klasicismu a romantismu. V této oblasti je držitelem středoevropského prvenství a inspirací pro kolegy z okolních zemí ( Slovensko, Polsko , Německo, Maďarsko). V této oblasti zatím zrealizovala několik mezinárodních projektů z děl A. Dvořáka, F. Mendelssohna – Bartholdyho, O. Respighiho, F. Busoniho a dalších. Na domácí hudební scéně (hlavní město Praha i regiony ČR) působí také  prostřednictvím vlastních koncertních cyklů, na kterých předává publiku výsledky své badatelské činnosti v autentickém provedení a novátorské dramaturgii. Soubor obdržel mnohá mezinárodní ocenění za interpretaci i za některá ze svých CD, jichž má na kontě více než dvě desítky. (Více www.musicaflorea.cz.)

Stryncl_1_400

 dirigent Marek Štryncl

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Zacha Duchovní tvorba Jana Zacha (15. 6.2013) v provedení renomovaného souboru pro starou hudbu Musica Florea pod vedením dirigenta Marka Štryncla. Zapojena je i Základní umělecká škola […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář