Členové

Poslání spolku

  • a) obecná podpora a propagace duchovních a kulturních hodnot a historických tradic včetně regionálních
  • b) sdružování zájemců o chrámovou a duchovní hudbu, zejména varhanní, její pěstování a propagace mezi spoluobčany všech věkových kategorií
  • c) podpora obnovy varhan v Čelákovicích a okolí, včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
  • (Stanovy: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=754443)