Poslání spolku

a) obecná podpora a propagace duchovních a kulturních hodnot a historických tradic včetně regionálních
b) sdružování zájemců o chrámovou a duchovní hudbu, zejména varhanní, její pěstování a propagace mezi spoluobčany všech věkových kategorií
c) podpora obnovy varhan v Čelákovicích a okolí, včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích
Stanovy: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=754443)