• Spolek pro varhanní hudbu
  • registrace: 30.5.2007 pod č.j. VS/1-1/17746/07-R u MVČR
    zapsaný spolek od 1.1.2014 ve složce L 17785 vedené u Městského soudu v Praze
  • IČ: 28558987
  • účet pro neziskovky u ČSOB, Poštovní spořitelna: 215367168/0300
  • www.varhanyzcelakovic.cz
  • email: varhanycelakovice@gmail.com
  • Správní rada: Ludvík Adámek, Michaela Petišková, Eva Zahrádková
  • Počet členů k 31. 12. 2016: 24
  • Stav účtu k 31. 12. 2020: 93 334,-