Zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2011

 V roce 2011 Spolek pro varhanní hudbu opět naplňoval své cíle: tj. obnova čelákovických varhan, podpora duchovní hudby, odkaz k regionálním hudebním tradicím,

Správní Rada pracovala ve složení:

Předseda: ing Ludvík Adámek, místopředseda: dr. Michaela Petišková

Členové: Michaela Kmječová, Eva Zahrádková, Dominik Jandura

Náhradník: P. Janáčová,

Dozorčí rada:

Melanie Skalická, Jana Matoušková, Hana Burdová,

Náhradník M.Janoušek

Akce:

Koncerty:

V roce 2011 jsme ve vlastní organizaci s použitím Městské dotace uspořádali 7 koncertů, z toho 4 v rámci Varhanního festivalu Jana Zacha, na kterých jsme se organizačně i finančně spolupodíleli s Husovým sborem v Čelákovicích. Poutní koncert se uskutečnil v rámci Poutních slavností, pořádaných Spolkem přátel čelákovického muzea a Adventní koncert u příležitosti zahájení Adventu ve městě. Přehled akcí je uveden v příloze této zprávy o činnosti. V říjnu jsme realizovali další 2 koncerty, Seicento a settecento ze skladeb italského baroka pro zobcovou flétnu a loutnu(10.10.)  a Theatrum Musicae (22.10), výchovný koncert pro děti, na kterém se mohly seznámit s bohatým hudebním historickým instrumentáriem.

Návštěvnicky  byly nejvíce úspěšné koncerty v rámci městských akcí (Poutní a Adventní koncert) a výchovný koncert pro děti. Hůře navštívené byly naopak některé koncerty v rámci festivalu Jana Zacha, které se konaly v odpoledních hodinách. Rovněž pondělní datum se nám v případě říjnového koncertu neosvědčilo.

 Akce: Zajišťovali jsem hudební produkci v průběhu Muzejní noci, kterou zajišťovali naši spřátelení varhaníci  Vlastimila Werenycká z Řevnic a Vladimír Hradec z Mělníka.

Dále jsme se společně s dětmi podílely na  hudební složce následujících bohoslužeb:

Vystoupení dětí u příležitosti bohoslužby za Papežské misijní dílo dětí  10.5.2011,při které jsme angažovali hudebně aktivní děti z naší farnosti i mimo ni a při které vydatně pomohl Luděk Franke.

Děti se též aktivně muzikantsky podíleli na Půlnoční bohoslužbě v Nehvizdech a na Svatoštěpánském setkání rodin v Čelákovicích za nemálého vynaložení psychických a fysických sil Milana Turinského a Jany Matouškové, kteří se ujali nácviku celého programu.

Tradičními partnery ve spolupráci byla farnost  Čelákovice, Město Čelákovice  Spolek přátel Čelákovického muzea a městské muzeum Čelákovice , Sbor církve československé husitské .

Koncertní akce se dějí s laskavým svolením p. Richarda Scheucha, bez jehož spolupráce by jejich realizace nebyla možná.

Organizace koncertů a zmiňovaných akcí  je zajišťována dobrovolnou prací členů spolku za přispění dalších spolupracovníků a partnerů (viz poděkování). Zejména se angažovali: L. Adámek, E. Zahrádková, J. Matoušková, P. Janáčová,  M. Janoušek.

 Údržba varhan:

Patová situace kolem nového ventilátoru trvá a zatím jsme do ní nikterak nazasahovali, neboť je stále určitá pochybnost o účelnosti této investice. Zjevné je, že naše varhany jsou pro méně zkušenější varhaníky velkým oříškem a následným utrpením pro publikum. Možnou podobu nových varhan jsme konsultovali s Pavlem Černým, Žádost o financování projektové dokumentace na Nadaci ČEZ byla podána, nicméně jsme opět neuspěli.

 Internetové stránky: podařilo se nám sice s pomocí Jana Chvojky, spolužáka Milana  Janouška. Jak jsme zjistili, nejsme přiliš schopni s nimi zacházet.

 Finanční zajištění:

V listopadu a prosinci jsme zpracovávali žádosti o dataci na Ministerstvo kultury, Město Čelákovice, Středočeský kraj a Nadaci ČEZ za účelem zajištění financování na rok 2012. Stejně jako v předchozím roce (kromě MK jsme podávali identické žádosti)  jsme uspěli pouze u Města Čelákovic, na MK jsme se dostali do druhého kola, které posléze nevyšlo.

Výtěžek z koncertů akcí spolku za rok byl  13.910,- Kč.

 

Sponzorskou podporu nám poskytli již tradičně  firma AZ-Flor,a NEPA Čelákovice.

S grafikou nám kromě  Tomáše Kopeckého významně pomohl i Michal Burda.

O účetnictví se obětavě starala po celý rok Pavla Janáčová. Dirigentské zásluhy ing. Milana Turinského a Jany Matouškové byly již zmíněny. Páter Michal Kaplánek  se postaral o bohoslužbu slova během Svatoštěpánského setkání dětí.

 

Propagace, ohlasy:

Pozitivní dopady činnosti  Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (zejména TOK, Nymburský deník), širší povědomostí o činnosti Spolku u veřejnosti (napomáhají tomu pravidelné informace o akcích Spolku ve Zpravodaji města Čelákovic), větším zájmem o činnost Spolku u čelákovických církví (jejichž příslušníci jsou členy spolku a na organizaci aktivit se podílejí), občanů a to i z jiných obcí (především Nehvizdy a Zápy).

K propagaci kulturních akcí používáme i internetové servery s místní i celostátní působností (Akce.cz, Místní kultura.cz) i rozhlasových stanic (ČRO region, ČRO Vltava, Radio Hortus).

 Podpořili nás:

Městský úřad Čelákovice

AZ Flor Čelákovice

NEPA Čelákovice

 

Poděkování za spolupráci:

Páteru  Richardu  Scheuchovi, ing Milanu Turinskému (příprava hudebních aktivit s mládeží), páteru  Michalu Kaplánek ( příprava Svatoštěpánského setkání rodin) a všem dalším umělcům, dárcům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2011.

 

12.3.2012

MUDr. Michaela Petišková

místopředseda

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář