Zpráva o činnosti spolku pro varhanní hudbu za rok 2010


V roce 2010 Spolek pro varhanní hudbu opět naplňoval své cíle: tj. obnova čelákovických varhan, podpora duchovní hudby, odkaz k regionálním hudebním tradicím,
Správní Rada pracovala ve složení:
Předseda: ing Ludvík Adámek, místopředseda: dr. Michaela Petišková
Členové: Michaela Kmječová, Eva Zahrádková, Dominik Jandura
Náhradník: P. Janáčová,

Dozorčí rada:
Melanie Skalická, Jana Matoušková, Hana Burdová,
Náhradník E. Dajčová vystoupila během roku ze Spolku

Koncerty:

V roce 2010 jsme ve vlastní organizaci s použitím Městské dotace uspořádali 6 koncertů. 5 koncertů jsme financovali z Městské dotace, přičemž Poutní koncert se uskutečnil v rámci Poutních slavností, pořádaných Spolkem přátel čelákovického muzea a 1. adventní koncert u příležitosti zahájení Adventu ve městě. Svatodušní koncert v Zápech byl financován Městysem Zápy a sponzory. Na dalších akcích jsme se podíleli jak vlastní amatérskou uměleckou aktivitou, tak organizačně či podílem na propagaci (př. celková propagace Přehlídky chrámových sborů v Čelákovicích). Přehled akcí je uveden v příloze této zprávy o činnosti.
Ráda bych zmínila účast členů spolku na přípravě velikonočních a vánočních bohoslužeb (Nehvizdy, Čelákovice), při kterých jsme angažovali hudebně aktivní děti z naší farnosti i mimo ni.
Tradičními partnery ve spolupráci byla Římskokatolická církev Čelákovice (Noc kostelů), Město Čelákovice (Adventní přehlídka chrámových sborů), Spolek přátel Čelákovického muzea a městské muzeum Čelákovice (Muzejní noc), Sbor církve československé husitské (Adventní přehlídka chrámových sborů), Městys Zápy – úřad, Michal Burda, skauti a další (Svatodušní koncert).
Koncertní akce se dějí s laskavým svolením p. Richarda Scheucha, bez jehož spolupráce by jejich realizace nebyla možná.
Organizace koncertů a zmiňovaných akcí je zajišťována dobrovolnou prací členů spolku za přispění dalších spolupracovníků a partnerů (viz poděkování). Zejména se angažovali: L.Adámek, E. Zahrádková, J. Matoušková, D. Jandura, M. Kmječová, M.Janoušek

Údržba varhan:
Po dohodě s varhanářem Janem Otcovským byl objednán nový ventilátor k varhanám, na odeslanou objednávku zatím německá firma nereagovala. Dle posledního rozhovoru pan Otcovský v tomto přislíbil pomoc.

Finanční zajištění:
V listopadu a prosinci jsme zpracovávali podklady pro žádost o městskou dotaci a krajský grant, v jarních měsících jsme zpracovali žádost o Grant na Nadaci ČEZ. (Petišková, Janáčová, Adámek, Zahrádková).Obdrželi jsme dotaci pouze od Městského úřadu.

Na koncert v Zápech jsme získali podporu Městyse Zápy, občanů (naše členka J. Skaličková) i firmy Besana se sídlem v Zápech.
Na Adventní přehlídku chrámových přispěla čelákovická frima, která si nepřeje být jmenována.
V oblasti sponsoringu odvedla velký kus dobrovolné práce Eva Zahrádková.

O účetnictví se obětavě starala po celý rok Pavla Janáčová.

Propagace, ohlasy:
Pozitivní dopady činnosti Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (zejména TOK, Nymburský deník), širší povědomostí o činnosti Spolku u veřejnosti (napomáhají tomu pravidelné informace o akcích Spolku ve Zpravodaji města Čelákovic), větším zájmem o činnost Spolku u čelákovických církví (jejichž příslušníci jsou členy spolku a na organizací aktivit se podílejí), občanů a to i z jiných obcí (především Nehvizdy a Zápy).
K propagaci kulturních akcí používáme i internetové servery s místní i celostátní působností (Akce.cz, Místní kultura.cz) i rozhlasových stanic (ČRO region, ČRO Vltava, Radio Hortus).
Celkově měly koncerty v průměru cca 70% návštěvnost (nejnavštívenější byl dle předpokladu koncert Jiřího Stivína, kde jsme otestovali kapacitu našeho kostela(cca 120 míst), dobré návštěvnosti se těšili i ostatní akce.

Další aktivity:
Vzhledem k aktivitě ohledně opravy stávajících varhan jsme v oblasti stavby nových varhan nevyvíjeli aktivitu-
S občasnými potížemi začaly fungovat internetové stránky Spolku, o které se obětavě stará Dominik Jandura.

Podpořili nás:
Městský úřad Čelákovice
AZ Flor Čelákovice
NEPA Čelákovice
Besana Zápy
Jiřina Skaličková

Poděkování za spolupráci:
Páteru Richardu Scheuchovi, ing Milanu Turinskému (příprava hudebních aktivit s mládeží), páteru Michalu Kaplánek ( příprava Svatoštěpánského setkání rodin) a všem dalším umělcům, dárcům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2010.

13.4.2011
MUDr. Michaela Petišková
místopředseda

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář