Zpráva o činnosti spolku pro varhanní hudbu za rok 2009


V roce 2009 Spolek pro varhanní hudbu opět naplňoval své cíle: tj. obnova čelákovických varhan, podpora duchovní hudby, odkaz k regionálním hudebním tradicím,
Správní Rada pracovala ve složení:
Předseda: ing Ludvík Adámek, místopředseda: dr. Michaela Petišková
Členové: Michaela Kmječová, Eva Zahrádková, Dominik Jandura
Náhradník: P. Janáčová,

Dozorčí rada:
Melanie Skalická, Jana Matoušková, Hana Burdová,
Náhradník E. Dajčová

Činnost:

Koncerty:
V roce 2009 jsme s použitím Městské dotace uspořádali 5 koncertů ( z toho koncert k 310. výročí narození Jana Zacha – viz přehled) společně s Městským muzeem a Spolkem přátel čelákovického muzea a adventní koncert též ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea), na dvou dalších koncertech ve Sboru církve československé husitské (dále SCČH) jsme se podíleli organizačně i finančně. (velikonoční a vánoční koncert C&K Vocalu). SCČH nám naopak pomohl s přípravou jarního koncertu Petry Matějové (poskytnutí prostor, organizace). Hlavním spoluorganizátorem zejména koncertních akcí je samozřejmě Římskokatolická farnost Čelákovice, která spolku poskytuje zásadní zázemí.Pan farář Richard Scheuch koncerty několikrát doprovodil duchovním slovem.
Organizace koncertů je zajišťována dobrovolnou prací členů spolku. Zejména se angažovali: L.Adámek, J. Matoušková, E. Dajčová, V. Pavlovič, D.Jandura.

Dobrovolná spolupráce:
Členové spolku se dobrovolnou prací podíleli na přípravě 1. čelákovické muzejní noci, poutních slavností a koncertu souboru Musica Florea v Zápech.
Členové spolku se průběžně aktivně podílejí na zajišťování hudby k bohoslužbám (Čelákovice, Nehvizdy).

Údržba varhan:
Za organizačního přispění spolku byla realizována první etapa nutné údržby varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích ve finanční režii římskokatolické farnosti.
Druhá etapa je plánovaná na jaro 2010.
V minulém roce zpracoval předběžný projekt nových varhan v historizujícím stylu, bc. Štěpán Svoboda.

Finanční zajištění:
V listopadu a prosinci jsme zpracovávali podklady pro žádost o městskou dotaci a krajský grant. (Petišková, Janáčová, Adámek).
O účetnictví se obětavě starala po celý rok Pavla Janáčová.

Propagace, ohlasy:
Pozitivní dopady činnosti Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (zejména TOK, Nymburský deník), širší povědomostí o činnosti Spolku u veřejnosti (napomáhají tomu pravidelné informace o akcích Spolku ve Zpravodaji města Čelákovic, větším zájmem o činnost Spolku u čelákovických církví (jejichž příslušníci jsou členy spolku a na organizací aktivit se podílejí), občanů a to i z jiných obcí (př. Toušeň, Zápy). V souvislosti s aktivitami Spolku jsme zaznamenali i větší zájem občanů o historické a duchovní hodnoty zejména v lokálních, ale též i širších souvislostech.

Co se nepovedlo:
Nebylo sil prosazovat koncept nových varhan.
Nevytvořili jsme plánované internetové stránky.

Sponzorovali nás:
AZ Flor Čelákovice
NEPA Čelákovice

Spolek pro varhanní hudbu děkuje všem umělcům, dárcům a spolupracovníkům a příznivcům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2009.

25.3.2010
MUDr. Michaela Petišková
místopředseda

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář