Zpráva o činnosti spolku pro varhanní hudbu za rok 2008


Spolek pro varhanní hudbu , o.s.
Zprávo o činnosti v roce 2008

Spolek pro varhanní hudbu, občanské sdružení byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR 30.5.2007.
Za rok a půl svého působení vstoupil Spolek jistě do povědomí našich občanů a obohatil významně kulturní a duchovní život města. O tom svědčí pozitivní ohlasy jak v tisku, tak ze strany jednotlivých občanů. Zdá se také, že se Čelákovice získaly dobrou pověst mezi umělci, kteří provozují duchovní a starou hudbu, neboť Spolek je pravidelně oslovován s nabídkami velmi kvalitních koncertů.

Hlavní cíle spolku
Hlavní činností spolku je práce na obnově varhan v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích a propagace chrámové, duchovní a historické hudby nejen mezi občany našeho města. Obě činnosti spolu souvisí, neboť benefiční koncerty většinou upozorňují na problematiku varhan a zároveň vytváří základní symbolický finanční fond k jejich obnově. Spolek chce též poskytnout prostor pro sdružování zájemců o tento hudební žánr. Hlásí se tak k odkazu čelákovického rodáka, hudebního skladatele Jana Zacha a k podobným aktivitám z 30. a 40. let, které zaštiťovalo sdružení občanů při katolické farnosti (Komité na obnovu varhan).

Správní rada
V minulém roce pracovala správní rada ve složení: ing.Ludvík Adámek (předseda) a dr. Michaela Petišková (místopředseda), ing. Zora Leypoldová Iglová , dr.Vilibald Knob, Miroslav Leypold Iglo a Michaela Kmječová . V průběhu roku manželé Iglovi vystoupili, činnost Spolku nadále pokračovala za podpory dalších obětavých členů a příznivců. Významnou posilou se stala Pavla Janáčová, která převzala roli hospodářky.

Činnost spolku v roce 2008: 
Aktivity spolku v minulém roce zahrnují následující oblasti:

Obnova varhan: 
V dubnu 2008 provedl varhanář Jan Otcovský revizi varhan, navrhl drobné opravy a vypracoval návrh nutných oprav pro další fungování stávajícího nástroje. Ten zahrnuje nutnou údržbu i úpravy ulehčující práci našich varhaníků (např. snížení odporu klávesnice).
V listopadu 2008 nás navštívili všichni tři organologové pražského arcibiskupství, mgr. Pavel Černý, mgr. Marek Čihař a Štěpán Svoboda, aby nám oznámili, že další jednání ohledně transferu varhan v Javorné na Karlovarsku jsou bezpředmětná, neboť vyřešení majetkoprávní situace okolo celého objektu v Javorné je v nedohlednu. Společně jsme se domluvili na tom, že zpracují rámcový koncept návrhu nových varhan, který by bylo možno postoupit varhanářským firmám a získat tak základní orientaci o technických a ekonomických možnostech na českém trhu v této oblasti.

Koncerty:
V roce 2008 uspořádal Spolek pro varhanní hudbu 5 koncertů:
26.4.2008 Miroslav Pšenička – varhany, Jiří a Zdeněk Šedivý – trubky
19.6.2008 Peter van Dijk – barokní varhanní pozitiv, varhany
15.8.2008 Jana Levicová – mezzosoprán, František Šťastný – varhany, koncert v rámci poutních slavností
23.10.2008 Ludmila Vernerová – soprán, Irena Chřibková –varhany
13.12. 2008 Schola Týnského chrámu se sbormistrem Janem Baťou

Koncerty měly slušnou návštěvnost, zejména v druhé polovině roku. Jsme rádi, že díky dotacím z Městského úřadu jsme špičkovým umělcům mohli poskytnout důstojnější zázemí než v loňském roce. Událostí byla návštěva holandského varhaníka a presidenta holandské organologické společnosti Petera van Dijka, který si též prohlédl historické varhany v Zápech a podpořil Spolek pro varhanní hudbu v jeho snaze o získání nových varhan pro Čelákovice. Stejně jako Schola Týnského chrámu vystoupil zcela bez nároků na honorář.

Ostatní činnost: 
Osvětová a propagační činnost
Spolek se snaží o svých aktivitách pravidelně informovat prostřednictvím tisku, zejména Zpravodaje města Čelákovic. Presentujeme především aktuality v otázce obnovy varhan, dále informace o umělcích a provozovaných dílech za účelem obohacení hudebního povědomí naší farnosti i města. Podobně koncipujeme i naše programy.
Pro děti ze školní družiny ZŠ Kostelní jsme provedli adventní besídku u varhan. Děti se seznámili s fungováním tohoto nástroje a jeho místem v české hudební historii. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Děti překvapily zájmem i dobrými znalostmi. Z prostorových důvodů se tato akce realizovala ve Sboru CČSH v Čelákovicích.

Hudební aktivity:
Členové Spolku se podíleli na přípravě instrumentálně vokální půlnoční mše v Nehvizdech a setkání dětí v kostele Nanebevzetí Panny Marie na sv. Štěpána. Další členové Spolku působí v chrámovém sboru tamtéž.

Spolupracující subjekty: 
Sbor církve československé husitské – společná koordinace koncertů, vzájemná spolupráce při propagaci.
Spolek přátel čelákovického muzea, Městské muzeum Čelákovice a Skaut Čelákovice – při realizaci poutních slavností v srpnu 2008.

Sponsorovali nás: 
Městský úřad Čelákovice přidělil Spolku pro varhanní hudbu na rok 2008 dotaci ve výši 30000 Kč.
Firma A-Z Flor, s.r.o již druhým rokem poskytuje pravidelně květinové dary pro umělce, případně i výzdobu kostela.
Firma NEPA Čelákovice zajišťuje bez nároku na odměnu kopírování propagačních materiálů, resp. programů koncertů.
Petr Studnička


Spolek pro varhanní hudbu děkuje všem umělcům, dárcům a spolupracovníkům a příznivcům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2008.

25.3.2009
MUDr. Michaela Petišková
místopředseda

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář