Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2018

,

V roce 2018 byl rokem z hlediska činnosti velmi opatrným. Členové spolku jsou poměrně vytíženi pracovními aktivitami a péčí o rodinu, takže času na neziskové aktivity není mnoho. Nicméně jsme vyvíjeli činnost ve všech oblastech našeho působení a podpořili svou účastí či šířením informací aktivity podobně založených sdružení.

Naši členové se zúčastňují dalších hudebních, vzdělávacích a komunitních akcí, pořádaných jinými subjekty.

 

AKCE SPOLKU REALIZOVÁNÉ V ROCE 2018

 

Affetto – koncert  k 100. výročí republiky:

V sobotu 7. října se uskutečnil v Husově sboru koncert ke 100. výročí založení československé republiky. Vystoupili výborní vokalisté Jan Mikušek, Aleš Procházka, Marek Olbrzymek a Vladimír Richter – tedy členové souboru AFFETTO s varhaníkem Martinem Jakubíčkem. Okouzlili nás již v roce 2015 svým vystoupením k Husovu roku. Pánové pojali dramaturgii velkoryse, od nejstarších českých hudebních památek až k černošským spirituálům. Mnohé veselé skladby z prostředního bloku programu nás nenechaly na pochybách, že k největším Čechům se vedle svatého Václava řadí Josef Švejk či Jára Cimrman. Možná té legrace bylo trochu moc, ale ať už zpívali cokoli, bylo to s profesionálním náhledem, intonační přesností a originálním přístupem. 

Koncert jsme spolupořádali v úzké spolupráci s Husovým sborem a za finanční podpory Města Čelákovic.

 

 Exkurze k varhanám:

  1. května 2018 jsme navštívili vzácné pražské varhany původem ze 17. století, které žižkovský varhanář Emanuel Štěpán Petr (1853–1930) přestavěl na velký romantický nástroj. Ten je umístěný v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze. Chrám velmi utrpěl při náletu na Prahu koncem 2. světové války. Při záchranných zajišťovacích pracech v roce 1988 byly varhany demontovány a opravy se dočkaly až během prvních let nového tisíciletí. Na restaurování se podílely přední české varhanářské firmy V. Šleich a Kánský – Brachtl. Nástroj byl slavnostně požehnán 12. listopadu 2013.

O exkurzi byl velký zájem, zúčastnilo se kolem 20 zájemců – tedy nejen členů Spolku pro varhanní hudbu. Provázel nás varhaník od sv. Ignáce  pan Emanuel Vittek.

 

Varhany:
K otázce čelákovických varhan jsme se vraceli v průběhu roku  zatím na úrovni hledání možných řešení.

  1. 3. 2018 jsme se v Čelákovicích sešli s organologem Arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou právě k diskusi nad tímto tématem.

Pan Svoboda zpracoval možná řešení (oprava, rekonstrukce, nové varhany) v příložené studii.

V průběhu roku se objevila opět možnost transferu varhan z jiného kostela.
Započaté aktivity chceme rozvíjet v příštím roce.

 

Amatérská hudební činnost:

V rámci Noci kostelů vystoupila Ema Lisová a Luboš Chlebicki s výběrem skladeb (resp. jejich částí) barokních autorů, kteréžto nacvičili s mou maličkostí.

O adventních nedělích jsme se třikrát sešli za účelem nácviku adventních a posléze vánočních písní.

Tradičně jsme vypomáhali při Štědrovečerních bohoslužbách v kostele Nanebevzetí Panny Marie i v Husově sboru.

 

 

 

Provoz internetových stránek a propagace:

Naše internetové stránky pravidelně informují o akcích spolku a příbuzných organizací, dostupná je i fotodokumentace z jednotlivých akcí (www.varhanyzcelakovic.cz). Na plánovanou zásadní rekonstrukci stránek doposud nedošlo. Stránky spravuje Tomáš Kopecký, který zajišťuje též grafické práce spojené s výrobou propagačních materiálů. Provozujeme oficiální email: varhanycelakovice@gmail.com. O činnosti Spolku nejčastěji informujeme na stránkách Zpravodaje Města Čelákovic (nejčastěji) a dalších periodik. Akce jsou zveřejňovány na webu a souhrnných plakátech Města Čelákovic.

 

Finanční zajištění a organizační činnost:

V letošním roce jsme koncert financovali z větší části (náklady na vystoupení) z dotace Města Čelákovic, kterou jsme řádně vyúčtovali, ostatní drobné náklady jsme pokryli z členských příspěvků a vlastních zdrojů (viz finanční zpráva). Materiálně nás podpořily firmy NEPA Čelákovice a AZ Flor.

Valná hromada se uskutečnila 29. března 2018. Správní rada pracuje ve stejném složení: předseda MUDr. Michaela Petišková, dalšími členy rady jsou Ing. Ludvík Adámek a Eva Zahrádková. Náhradníkem je Jana Matoušková. O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Mgr. Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací.

Finanční zpráva je rovněž v příloze.

 

  1. 11. 2018 oslavil své 70. narozeniny náš emeritní předseda Ludvík Adámek – tuto událost jsme oslavili přátelským posezením s hudbou ve farním sálku 17. 11.2018.

 

Členové spolku se zúčastňují kulturních akcí, které úzce souvisí s naší činností. Za zmínku jistě stojí např. koncert na hammerklavier Petry Matějové, který se konal 28. 2 2018 ve Skleněné vile v Toušeni, o jehož organizaci se zasloužil RNDr. Jan Králík nebo účast většiny čelákovických varhanic na zájezdu na Vysočinu 28. července 2018. Na uspořádání této akce se velkou měrou podílela Ing. Marie Plecháčkové. S odborným výkladem i praktickými ukázkami hry Ing. Marka Čihaře jsme měli možnost zhlédnout mj. varhany v bazilice kláštera ve Žďáru nad Sázavou i varhany děkanského chrámu v Polné. 

 

Rok 2018 byl tedy z hlediska činnosti klidnější, nicméně přesto bohatým na nejrůznější aktivity a akce.

 

Děkujeme všem, kteří  se podíleli na jejich realizaci či  jakýmkoli způsobem podpořili v roce 2018  naši činnost.

Finanční zpráva ke stažení  >> Financni_zprava_2018 <<

 

  1. 3. 2019                                                                           Michaela Petišková, předsedkyně

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář