Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2021

,

Rok 2021 byl velmi poznamenán pandemií nemoci COVID – 19 stejně jako ten předchozí, což se opět dotklo i činnosti Spolku pro varhanní hudbu.

Vzhledem k situaci jsme ani nežádali žádné finanční dotace a akce jsme financovali z vlastních prostředků.

Za zmínku stojí několik málo aktivit:

Valná hromada Spolku pro varhanní hudbu

Valná hromada se uskutečnila 16. června 2021 (pozdější datum jsme také zvolili vzhledem k pandemii) na pozemku vodácké loděnice v Čelákovicích formou táboráku. Tento způsob valné hromady členové velmi uvítali (zásluha Evy Zahrádkové, která místo konání zprostředkovala a Husova sboru, který poskytl dřevo na oheň).

Proběhly pravidelné volby do správní Rady a těmi bylo potvrzeno současné složení: předseda MUDr. Michaela Petišková, dalšími členy rady jsou Ing. Ludvík Adámek a Eva Zahrádková. Náhradníkem je Mgr. Jana Matoušková. Byly přečteny zpráva o činnosti (M.Petišková) a o hospodaření (Pavla Janáčová). Nastínili jsme stručný plán činnosti n druhou část roku.

Údržba varhan:

Ke koncertu Aleše Noska „Varhany v proměnách staletí“, který se konal 18.7 v rámci Dnů víry pořádaných naší římskokatolickou farností a Kazatelským střediskem Dominikánské provincie, jsme přispěli údržbou varhan. Tu provedl již osvědčený varhanář Václav Vála a náklady na opravu uhradil Spolek pro varhanní hudbu (2500,- Kč).

Pravdu říkat, pravdu žít

4. 11. 2021 se nám podařilo uskutečnit plánovanou besedu s jihočeským novinářem Radkam Gálisem. Hlavním tématem setkání byla jeho nová kniha Pravdu říkat, pravdu žít, která obsahuje rozhovory s významnými osobnostmi uměleckého, politického i duchovního života, jejichž aktivity se staly významným přínosem pro naši společnost a jsou nám inspirací i příkladem. Rozhovor je pro Radka základním literárním médiem, kterým zachycuje i další zásadní témata naší nedávné historie (př. Mé stoleté Československo, Příliš mladí na válku, Černí baroni od Černé věže).  Vydal i knihu rozhovorů s paralympijskými sportovci (Mušketýři z Ria) nebo současnými českobudějovickými malíři (Malíři na soutoku). Svou práci často dokumentuje vlastními fotografiemi.

Radek se podělil i o své zkušenosti z práce s uprchlíky. Beseda se konala v malém sálku římskokatolické farnosti, který posluchači bez problémů zaplnili.

Adventní koncert:

Adventní koncert plánovaný na Zahájení adventu ve městě (27.11) v podání Vox Nymburgensis se nám nakonec pro onemocnění sbormistra Jana Mikuška nepodařilo zrealizovat a přesunuli jsme ho po dohodě se sborem na rok 2022. Alespoň takto využijeme alespoň částečně již připravené propagační materiály, které pro nás letos znamenaly finanční ztrátu.

Administrativní činnosti:

Podařilo se zkompletovat potřebné dokumenty do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (Eva Zahrádková) a přejít na elektronické bankovnictví. Přístup mají: M. Petišková, L. Adámek a P. Janáčová).

Během roku jsme se též věnovali životním jubileím některých členů.

Nadále fungují internetové stránky, kde poskytujeme prostor také pro propagaci kulturních a duchovních akcí pořádaných ostatními pořadateli v regionu.

V tomto roce jsme hospodařili bez dotací s velmi omezenými náklady (údržba varhan,  lektorné Radku Gálisovi, náklady na internetovou doménu a propagaci besedy a bohužel zrušeného koncertu). Stav účtu k 31.12.2022 byl 83.313 Kč.

Děkujeme všem, kteří se na naší  činnosti podílejí v těchto náročných dobách, předevšímŘímskokatolické farnosti Čelákovice v čele s P. Sebastianem Kopećem, Městu Čelákovice, které pravidelně  finančně podporuje naše akce a podílí se na jejich propagaci. A samozřejmě všem ostatním, kteří v roce 2021 jakýmkoli způsobem podpořili činnost Spolku pro varhanní hudbu a realizaci jeho aktivit.

22. 1. 2022                                                                            Michaela Petišková, předsedkyně

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář