Stručná zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2020

,

Rok 2020 byl velmi poznamenán pandemií nemoci COVID -19 zejména v oblasti kultury – a to se dotklo i činnosti Spolku pro varhanní hudbu. Přesto se právě v tomto  roce   podařilo zrealizovat  jeden z našich nejzajímavějších hudebních projektů.

Koncert Kontratenor včera a dnes –  Stabat mater Tomáše Hanzlíka

Pro rok 2020 jsme připravovali provedení kantáty Stabat Mater od současného českého skladatele Tomáše Hanzlíka. Chtěli jsme tak mj. přiblížit posluchačům současnou tvorbu na poli duchovní hudby. Idea vznikla na základě dlouholeté spolupráce s Janem Mikuškem, který jmenovanou skladbu nastudoval. Projekt jsme připravovali již od začátku roku 2020, podali jsme žádost o grant na Fond kultury a památek Středočeského kraje. S nástupem pandemie to vypadalo, že k realizaci nedojde. Ve chvíli, kdy jsme byli téměř rozhodnuti koncert vzdát, přišla zpráva o přidělení dotace Středočeským krajem ve výši 20.000,- Kč. Tedy jsme se na Valné hromadě rozhodli, že se pokusíme celou akci zrealizovat a požádat o podporu také Město Čelákovice. Znamenalo to ovšem přesun termínu koncertu z května 2020 na podzim. Dramaturgický plán koncertu sledoval dvě základní linie  využití vysokého mužského hlasu- kontratenoru – v barokní a současné duchovní hudbě a také možnosti historických skladatelských postupů v dnešní tvorbě. Vedle skladeb Tomáše Hanzlíka tak zazněly kompozice jeho inspiračních zdrojů – Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela a Claudia Monteverdiho. Vedle hlavního interpreta Jana Mikuška (kontratenor) vystoupilo Rejchovo kvarteto (ve složení Jan Hádek, Magdalena Malá, Jan Verner a Libor Mašek) doplněné o Filipa Dvořáka (cembalo, varhany) a Matyáše Berdycha (kontrabas). Program je v příloze. Koncert provázel zasvěcený komentář muzikoložky a hudební redaktorky Eva Hazdrové –  Kopecké. Sama bezprostřední příprava akce byla vzhledem k pokračující pandemické situaci provázená značným napětím, nebylo jasné, zda stále se měnící protiepidemická opatření umožní koncert uskutečnit. Koncert nakonec úspěšně proběhl 30. 9. 2020 v kostele Nanebevzetí Panny Marie jako nadlouho jedna z posledních kulturních akcí v našem městě. Z koncertu byl pořízen zvukový záznam panem Otmarem Průšou. Domníváme se, že se nám takto vzhledem k originální dramaturgii a špičkovému provedení  podařilo zorganizovat kulturní událost výrazně přesahující regionální rozměr.

Valná hromada  Spolku pro varhanní hudbu

Valná hromada se uskutečnila 26. května 2020 v sálku v prostorách římskokatolické farnosti v Čelákovicích.

Bylo potvrzeno složení správní rady: předseda MUDr. Michaela Petišková, dalšími členy rady jsou Ing. Ludvík Adámek a Eva Zahrádková. Náhradníkem je Mgr. Jana Matoušková. O rozpočty a účetnictví se obětavě stará Mgr. Pavla Janáčová, která zpracovává i vyúčtování jednotlivých dotací. Na činnosti Spolku se podílejí i ostatní členové a sympatizanti Spolku.

Ostatní

Z akcí naplánovaných na rok 2020 se nám podařilo zrealizovat uvedený koncert a přátelské zahradní posezení začátkem léta.  Další plánovaný koncert v době adventní, ani případný kurs liturgické hudby jsme vzhledem k pandemii zorganizovat nemohli.

Stejně tak nepokračovaly ani aktivity související s opravou varhan.

Pro naše varhaníky jsme zakoupili publikaci Učebnice varhanní improvizace od Bohumíra Kratochvíla, vydanou nakladatelstvím ArTThon v roce 2020.

Webové stránky spolku jsou nadále v provozu. Vedle našich akcí se snažíme zveřejňovat informace o důležitých kulturních, především hudebních a varhanických akcích v regionu.

Finanční hospodaření: V roce 2020 jsme obdrželi dotaci z Fondu kultury a památek Středočeského kraje ve výši 20.000,- na koncert Kontratenor včera a dnes, 41.000,- od Města Čelákovic na pořádání dvou koncertů (část finančních prostředků jsme vraceli za nerealizovanou akci). K  31. 12. 2020 byla na účtu Spolku částka 93.334,- Kč.

Za finanční podporu děkujeme Městu Čelákovice  a Středočeskému kraji. Díky ní jsme mohli zrealizovat výjimečný kulturní počin. Dík patří též Římskokatolické farnosti Čelákovice v čele s P. Sebastianem Kopećem, která pro celou akci poskytla zázemí. 

Naše poděkování patří samozřejmě všem, kteří v roce 2020 jakýmkoli způsobem podpořili činnost Spolku pro varhanní hudbu a realizaci jeho aktivit.

14. 4. 2021                                                                            Michaela Petišková, předsedkyně

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář