Ve čtvrtek 3. 1. 2013 vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie známý pěvecký sbor Vox

Nymburgensis pod vedením sbormistra Jana Mikuška. Repertoár s vánoční tématikou zahrnoval jak

velmi pečlivě vybraná díla osvědčených starých mistrů, např. Adama Michny z Otradovic a Karla

Václava Holana Rovenského, tak skladby autorů současnosti – zazněla díla Petra Ebena, Javiera

Busto i mistra amerického chorálu Mortena Lauridsena. Publikum slyšelo i část Valašské jitřní mše

Jaroslava Křičky (1882-1969) a několik úprav lidových písní.

Soubor zaujal intonační jistotou, dynamickou souhrou i procítěným výrazem. Vysokou úrovní

těchto kvalit Vox opět dokázal, že běžnou laťku amatérských souborů suverénně přesahuje. To také

potvrdilo nadšené publikum, které sbor odměnilo dlouhým potleskem.

Vox Nymburgensis tak důstojně otevřel pro hudební kulturu regionu důležitý nový rok 2013.

Připomeneme si v něm totiž hned dvě důležitá výročí čelákovického hudebního skladatele

evropského významu Jana Zacha (1713-1773) – tedy 300 let od jeho narození a 240 let od úmrtí.

 

Spolek pro varhanní hudbu, o. s.

Čelákovice

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář