Zahájení adventu v Čelákovicích

Zahájení adventu v Čelákovicích, které bylo v letošním roce velmi programově pestré a hojně navštívené, uzavřel večerní koncert pro varhany a trubku v podání mladých umělců. Varhanice  Pavla Bočková studovala  Royal Academy of Music v Londýně. Absolvent HAMU Jiří Bachtík působí jako trumpetista v Hudbě Hradní stráže a Policie ČR a věnuje se též sólové dráze.  Provedli adventní chorály J. S. Bacha a J. Brahmse, zazněly i další skladby barokních a romantických autorů.  Adventní publikum kostel tentokrát zcela naplnilo. Oběma hudebníkům se i přes překážky, které jim přichystaly limity varhanního nástroje v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v Čelákovicích líbilo. Na jaře pro nás chystají spolu s dalšími kolegy program s názvem Pocta Janu Zachovi.  Jako členové Spolku pro varhanní hudbu jsme rádi, že jsme mohli důstojným způsobem přispět k zahájení adventu v našem městě a v součinnosti s naší katolickou farností tak připomenou i jeho duchovní rozměr.

Spolek pro varhanní hudbu, o.s.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář