Slavnostní koncert k výročí skladatele Jana Zacha

Rok 2013 je pro Čelákovice a celou naší hudební kulturu svátkem též vzhledem k dvojitému výročí skladatele evropského významu Jana Zacha, jehož původ je spjatý se zmíněným středočeským městem. Letos si připomeneme 300 let od jeho narození a 240 let od jeho úmrtí.

Město Čelákovice koordinuje sérii kulturních akcí organizovaných k tomuto výročí. V jejich rámci se koná i místní hudební Festival Jana Zacha. Jeho vrcholem je koncert, který se koná 15. června 2013 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program nazvaný Duchovní tvorba Jana Zacha, tvořený výhradně skladbami jubilujícího autora, provede renomovaný soubor pro starou hudbu Musica Florea pod vedením dirigenta Marka Štryncla. Připraveny jsou známé Zachovy sborové kompozice – moteto O magnum martyrium či modlitba Salve Regina (Zdrávas Maria), z instrumentálních skladeb pak např. Koncert pro flétnu a orchestr D dur se sólistou Markem Špelinou. Zazní též altové árie v podání Martina Ptáčka a první ze tří Zachových requiem (Requiem g moll, datováno 1750). Vystoupí barokní orchestr Musica Florea a pěvecký sbor Collegium Floreum. Marek Štryncl čerpal z materiálů Českého muzea hudby a jím takto dramaturgicky koncipovaný koncert je zároveň českou premiérou.

Akci je možno realizovat díky podpoře Města Čelákovic, Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Michaela Petišková

Program koncertu

Zach_Florea

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář