Mariánská hudba baroka

130817_poutni_koncert

Tradičním Poutním koncertem 17. srpna v 19.00 hod se Spolek pro varhanní hudbu hlásí ke svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterému je zasvěcen náš kostel.  Koncert  tak upomíná na  vigilii, která předchází ranní slavnostní bohoslužbě k této příležitosti.  Spolek se touto akcí také  již  po šesté připojuje k pouťovým oslavám, jejichž hlavním pořadatelem je Spolek přátel čelákovického muzea.

Vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie soubor Societas Musicalis (hudební společnost) s programem přímo zaměřeným na mariánskou hudební tradici 17. a 18. století.
Komorní Societas Musicalis byla založena v roce 2009 v Praze.  Členy souboru spojil během hudebních studií zájem o dějiny staré hudby v Čechách a na Moravě a o interpretační praxi 18. století. V centru jeho zájmu nyní stojí duchovní hudba českého a moravského baroka.
Mezi stěžejní autory repertoáru souboru patří Gottfried Finger, Josef Antonín Plánický, Alberik Mazák a Johann Caspar Ferdinand Fischer. Dále se zabývá dílem Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela a hudbou anglických a nizozemských autorů.
Pro vstoupení v rámci čelákovických Poutních slavností vybral  soubor  program zaměřený právě na mariánskou hudbu českého baroka (podrobný program a informace o jednotlivých skladatelích zde). 17. století  a 18. století. Duchovní skladby  pro soprán a komorní doprovod složené k uctění Panny Marie a Ježíše Krista  vhodně doplňují instrumentální komorní skladby určené především pro zobcovou flétnu od českých i evropských autorů.  V Čelákovicích vystoupí Societas Musicalis ve složení: Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová – zobcové flétny, Lucie Ostrá – příčná flétna, Alena Maršíková Michálková – cembalo.

Sociatas-musicalis

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Spolek pro varhanní hudbu, o.s.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář