V neděli  24. 5. v 18.00  se v kostele Nanebevzetí Panny Marie koná koncert. Připadl letos přesně na Svatodušní svátky (Letnice). Ty  jsou slaveny v křesťanské tradici již nejméně od 3. století Připomínají sestoupení Ducha svátého na apoštoly, kteří tak po Kristově ukřižování a následném Nanebevstoupení získali znovu sílu a odvahu hlásat jeho učení. K poctě Ducha svatého tak letos zazní  vedle slavnostních bohoslužeb i hudba. Komorní Trio con canzonetta vzniklo nedávno z iniciativy Evy Štruplové , sólistky opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Její krásný hlas  jsme již slyšeli v samých počátcích činnosti Spolku pro varhanní hudbu, kdy zpívala v doprovodu Jana Kalfuse na Poutním koncertě v roce 2008. Spolu s kolegy, houslistou Filipem Himmerem (mj. žákem prof. Nory Grumlíkové a zakládajícím členem Kvartetu Jupiter) a pedagogem Konzervatoře Jaroslava Ježka, kytaristou Miroslavem Noskem, si pro nás připravili program ze skladeb J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších, který bude jistě důstojnou a radostnou oslavou svatodušního poselství…

Těšíme se na Vaši návštěvu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář