V sobotu 14. 10. jsme spolupořádali v Husově sboru koncert  s názvem „Martin Luther v hudbě“ v podání vynikajících umělkyň – pěvkyně Ireny  Troupové  a varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové (anotace koncertu viz Aktuality).
I přes krásné počasí a další bohatý kulturní program v regionu  navštívili koncert posluchači z Čelákovic i blízkého okolí. Se zatajeným dechem naslouchali hodinovému  programu ze skladeb a improvizací  inspirovaných tvorbou iniciátora reformace, Martina Luthera, k jehož výročí se koncert vztahoval (více o koncertu recenze  dr. Dehnera). Součástí koncertu byla i malá výstava o dějinách a vývoji reformované hudby, kterou možno shlédnout do konce října. Koncert též připomněl  10 – leté působení Spolku pro varhanní hudbu v Čelákovicích a jeho stejnou dobu trvající spolupráci s Husovým sborem.

Program_koncertu