Liturgická hudba v kontextu evropské historie – seminář

Seminář pro regenschori, varhaníky, sbormistry  a další.
Pořádá Collegium Marianum.

 

Liturgická hudba v kontextu evropské historie

Vede: P. MgA. Christian Pšenička, O. Praem.

Sobota 12. listopadu 2016, Melantrichova 19, Praha 1 (3. patro) a kůr Týnského chrámu

Seminář je určen pro ředitele kůrů, varhaníky, sbormistry a další zájemce o liturgickou hudbu.

Obsah: Význam liturgické hudby pro evropskou kulturu a její role ve společnosti, výchově, vzdělávání, liturgická hudba a její druhy a formy, gregoriánský chorál a jeho místo v liturgii

V praktické části je seminář zaměřen na shrnutí praktických dovedností nutných k vedení kůru, chrámové scholy a službě při liturgii: výběr repertoáru podle liturgického období, prameny (kancionál, mešní zpěvy, graduál, žalmy, ordinária), gregoriánský chorál, varhanní doprovody (frázování, registrace), improvizace (předehry, harmonizace)

Harmonogram:
10:00 – 12:30
přestávka na oběd
13:30 – 17:00 (v druhé půlce odpoledne bude seminář probíhat u varhan v Týnském chrámu)

Kurzovné: 150 Kč

Pořádá: Nadace Collegium Marianum v rámci projektu Setkávání s barokem, Melantrichova 19, Praha 1

Podmínkou účasti je registrace na pavla@collegiummarianum.cz nebo tel.: 731 448 348

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář