Zpráva z velikonočního koncertu

,

V sobotu 23.4 dubna  se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Koncert komorního Tria cantabile, souboru s neobvyklou kombinací nástrojů – harfy , flétny a sopránového  zpěvu.  Všichni tři vynikající umělci –  pěvkyně Irena Troupová,  harfistka Lydie Härtelová a flétnista Václav Kunt obohacovali hudební život v Čelákovicích již v minulých letech.

Program koncertu směřoval k oslavě velikonočního Vzkříšení (proto Concerto de resurrectione) a zahrnoval skladby autorů vztahující se k tomuto tématu od 17. až po 20. století (např. díla J. S. Bacha, G. F. Händela, Felixe Mendelssohna – Bartholdyho, Antonína Dvořáka, Zdeňka Folprechta ad.).

Současná doba nám umožňuje chápát vzkříšení v širších souvislostech. Koncertem jsme „vzkřísili“ pořádání koncertů v našem kostele po covidové pandemii. Ovšem mnohem výrazněji můžeme chápat motiv velikonoční radosti také jako naději (nejen) pro ukrajinské občany, kteří v současné době čelí těžké zkoušce.

Proto jsme jako výraz solidarity s nimi tentokrát odeslali výtěžek koncertu ve výši 4000,- na účet Sbírky Města Čelákovic na humanitární podporu uprchlíkům z Ukrajiny.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář