Zpráva o Muzejní noci

15_Muzejni_nocve stejný den, kdy se někteří z nás vypravili  za  Týnskými varhanami, tedy 20.6.2015 se uskutečnila též Muzejní noc, jejímž hlavním pořadatelem je Městské muzeum v Čelákovicích.
Kostel  byl otevřený  celé odpoledne a probíhali jím mladší i starší děti, které sbírali razítka v rámci  historické soutěže. Jejím hlavním mottem bylo letošní výročí Mistra Jana Husa a odehrávala se  i v dalších historických objektech našeho města.  Nechyběly ani tradiční varhanní vstupy Milana Janouška, který se mimo vystoupení věnoval i dalším zájemcům o hru na královský nástroj. patří mu náš dík, stejně jako dalším obětavým farnicím, Markétě Šandové, Adéle Dvořákové  a Marii Plecháčkové, které spolu se skauty zajišťovaly plynulý chod akce.
Fotografie z Muzejní  noci na odkazu:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář