Zpráva o činnosti Spolku pro varhanní hudbu za rok 2012

,

Přehled aktivit spolku 2012

V roce 2012 Spolek pro varhanní hudbu opět naplňoval své cíle: tj. obnova čelákovických varhan, podpora duchovní hudby, odkaz k regionálním hudebním tradicím,

Správní Rada pracovala ve složení:

Předseda: ing. Ludvík Adámek, místopředseda: dr. Michaela Petišková

Členové: Michaela Kmječová, Eva Zahrádková, Dominik Jandura

Náhradník: P. Janáčová,

 

Dozorčí rada:

Melanie Skalická, Jana Matoušková, Hana Burdová,

Náhradník M. Janoušek

 

Úvodem naší výroční zprávy bychom rádi předeslali, že veškeré naše aktivity jsou otevřeny a určeny nejširší veřejnosti s cílem vzbudit zájem o kulturní, duchovní i občanské hodnoty napříč všemi věkovými skupinami s prioritním zaměřením na nejmladší generaci.

 

Koncerty:

V roce 2012 jsme ve vlastní organizaci s použitím Městské dotace uspořádali 5 koncertů. První z nich Pocta Janu Zachovi  v podání mladých umělců (Pavla Bočková, Jiří Bachtík, Alena Hellerova) další v rámci širších akcí: Noc Kostelů (Karel Vepřek), Muzejní noc

(Lenka a Petr Čechovi),  Poutní Slavnosti (Jan Verner a Pavel Roubal), Adventní koncert (Chlapecký pěvecký sbor Bruncvík). Spolupořadatelsky jsme se podíleli na koncertu Pocta Václavu Havlovi (spolu s Husovým sborem a o. s. Naše Čelákovice).

Koncerty měly standardně cca 70% návštěvnost, největší návštěvnosti se tradičně těšil Poutní a Adventní koncert.

Akce:

Vzhledem k loňským zkušenostem jsme se zaměřili na aktivní muzicírování pro děti a mládež. Zorganizovali jsme celkem 3 hudební dílny otevřené široké veřejnosti, zaměřené na společná vystoupení dětí a mládeže. Cílem bylo umožnit dětem uplatnit své praktické hudební znalosti, tak jejich neformální seznámení s improvizací a českými i evropských hudebními tradicemi. Důležitým byl také zážitek ze společného provozování hudby. Dětské aktivity jsou propojeny přímo s Papežským misijním dílem dětí, v rámci jehož programů se děti z celého světa snaží o vzájemnou duchovní a hmotnou podporu.

Improvizační dílnu vedl Jiří Stivín (děti, mládež i celé rodiny zcela zaplnily faru).  Vánoční vystoupení jsme nacvičili pod odborným vedením Michaela Pospíšila  (setkali  jsem se celkem 4x), který laskavě poskytl i notový materiál, samotná vystoupení pak oddirigoval Milan Turinský. Celkově se vánočních hudebních vystoupení a jejich přípravy zúčastnilo přes 20 osob.

Organizace koncertů a zmiňovaných akcí  je zajišťována dobrovolnou prací členů spolku za přispění dalších spolupracovníků a partnerů (viz poděkování). Vše probíhá samozřejmě s laskavou podporou pana faráře Richarda Scheucha.

Zejména se angažovali: L. Adámek, E. Zahrádková, J. Matoušková, P. Janáčová,

Údržba varhan:

Pomáháme organizačně s údržbou varhan (realizace oprav). V současnosti čeká varhany druhá etapa údržby, drobné opravy a především instalace nového bezhlučného motoru k nim. Vše je domluveno s varhanářem, p. Janem Otcovský, kterému však v současné době  nemoc neumožňuje se prací ujmout. Je s ním v kontaktu  Jana Matoušková.

Internetové stránky:

Naše internetové stránky se konečně podařilo důstojně  zprovoznit a to díky péči Tomáše Kopeckého, který se stará o jejich aktualizaci  (www.varhanyzcelakovic.cz).

Rovněž pořídil videozáznam z vystoupení dětí a mládeže na Noci kostelů  a o Vánocích (odkazy na stránkách).

Finanční zajištění:

V listopadu a prosinci jsme zpracovávali podklady pro žádost o Ministerstvo kultury na koncerty k výročí Jana Zacha, bohužel ani odbor profesionálního umění ani odbor církví (tam jsme se stejně jako loni dostali do druhého kola) nám dotaci neudělil.

Grant Středočeského kraje ani Grant Nadace ČEZ jsme přes opakovaná podání v roce 2012  také neobdrželi. Uspěli jsme pouze u Města Čelákovic, kde jsme obdrželi dotaci ve výši 42000. Letošní žádost čeká na schválení.

Sponzorskou podporu nám poskytli již tradičně firma AZ-Flor a NEPA Čelákovice.

S grafikou nám tradičně pomáhal Tomáš Kopecký.

O účetnictví se obětavě starala po celý rok Pavla Janáčová.

Propagace, ohlasy:

Pozitivní dopady činnosti Spolku lze dokumentovat ohlasy v tisku (zejména TOK, Nymburský deník), širší povědomostí o činnosti Spolku u veřejnosti (napomáhají tomu pravidelné informace o akcích Spolku ve Zpravodaji města Čelákovic, jak v tištěné, tak elektronické formě), zájmem občanů  jiných obcí. Jako informační zdroj též slouží pravidelné Programy jednotlivých koncertů, kde se snažíme o kontinuální šíření zásadních informací o historických i současných hudebních tradicích, především duchovních.

K propagaci kulturních akcí používáme i internetové servery s místní i celostátní působností (Akce.cz, Místní kultura.cz, Zlatý pruh  Polabí, Tic Poděbrady) i rozhlasových stanic (ČRO region, ČRO Vltava –  mozaika, Radio Hortus) a regionální televize.Podpořili nás:

 

Městský úřad Čelákovice

AZ Flor Čelákovice

NEPA Čelákovice

 

Poděkování za spolupráci:

Páteru  Richardu  Scheuchovi, ing Milanu Turinskému (příprava hudebních aktivit s mládeží), páteru  Michalu Kaplánkovi ( příprava Svatoštěpánského setkání rodin) a všem dalším umělcům, dárcům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří podpořili jeho činnost v roce 2012.

 

18.3.2012

 

Ing Ludvík Adámek,                                              MUDr. Michaela Petišková

předseda                                                                     místopředseda

Finanční zpráva ke stažení >>zde<<

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář