Výlet za Svatovítskými varhanami

V neděli 24. 11. 2013 se vydala skupina příznivců varhanní hudby na návštěvu do katedrály sv. Víta (celý název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha). Zúčastnili se členové Spolku pro varhanní hudbu, farníci i další zájemci v překvapivém počtu 20 osob. Návštěva proběhla díky pozvání dómského varhaníka, Ing. Marka Čihaře. Byla velmi zajímavá a začala hudebně liturgicky – jak jinak by i v takovém prostoru měla začít? Měli jsme možnost se účastnit (latinsky) zpívaných nešpor na svátek Krista Krále v přítomností  pana kardinála Mons. Dominika Duky. Nešpory vedla dómská schola, na varhanní pozitiv hrál pan Čihař. Ten nás ke konci nešpor vzal s sebou na kruchtu hlavního varhanního nástroje katedrály, kde slavnostní nešpory dohrával asi pětiminutovou improvizací. Všichni jsme byli ohromeni suverénním uměním varhaníka i monumentálním zvukem tří manuálového dómského nástroje. Že pan Čihař využil maxima jeho zvukových možností, jsme my, stojící v bezprostřední blízkosti, pociťovali celým tělem. Pan varhaník se nám posléze věnoval podrobným a velmi vtipným, historickým i technickým výkladem o Svatovítských varhanách. Pro nás čelákovické je zajímavá především skutečnost, že se jedná o nástroj s pneumatickou trakturou, právě tak jako v našem kostele, kterých se do současnosti nedochovalo mnoho. Však je také vyrobila stejná firma Mölzer (posléze Melzer) z Kutné hory, jen o více než 30 let později.  Exkurze u varhan trvala téměř hodinu a každý, kdo se ptal, si přišel na své  – na panu Čihařovi je vidět, že varhaničení nejen perfektně ovládá, rozumí mu, ale také ho nesmírně baví.

Pan Čihař nám přislíbil jarní koncert 2014 v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie…tak se můžeme jen těšit…

Marie Plecháčková

Více:  http://www.svvv.cz/cz/svatovitske-varhany

http://www.katyd.cz/clanky/varhanni-exercicie-v-potemnelem-kostele.html

20131124_164320

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář