Varhany v Lysé spatřené

,

Třináctého května  2017 jsme navštívili vzácný varhanní nástroj „Šporkovská kapela“, který je umístěn v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Mezi účastníky  exkurze jsme přivítali i vzácného hosta, hudebníka, skladatele, organologa litoměřické diecéze a dlouholetého spolupracovníka Českého rozhlasu Radka Rejška.  Průvodcem nám byl neméně vzácný všestranný hudebník Jan Mikušek,  jež je v lyském kostele domovským varhaníkem. Účastníky exkurze byli nejen členové našeho Spolku a někteří se na exkurzi vypravili i z Nymburka.

Byl nám představen vzácný Predigerův nástroj z roku 1856, který je umístěn  v umělecky velmi hodnotné barokní skříni původních Sträusselových varhan z r. 1774. Ta také, díky své figurální výzdobě andělíčky vybavenými nejrůznějšími hudebními nástroji  dala varhanám  výše zmíněný název.  Jedná se o monumentální dvoumanuálový  nástroj o 20ti rejstřících.  Na různé plánované  výměny a razantní přestavby se naštěstí v průběhu minulých století nenašly  dostatečné  finance, takže se nástroj uchoval  převážně v původní podobě a pro svou vzácnost unikl i válečným rekvizicím. Díky této skutečnosti  se zachovalo  historické, pro nás nezvykle vysoké ladění (460 Hz) varhan . To sice stěžuje  souhru se současnými hudebními nástroji, ale umožňuje interpretaci barokní hudby ve velmi věrné podobě. V 20.letech minulého století byl  přidán elektrický ventilátor.  Ten  je kvůli hlučnosti  umístěn  ve věži kostela. Více se o historii nástroje dozvíte na rkflysa.wz.cz/varhany/.

Památkově  chráněný nástroj  je bohužel ve velmi špatném stavu a ohrožuje ho především postupující napadení červotočem.  Částka  nutná k jeho  opravě je odhadována na 11.milionů. Prostředky na ní shromažďuje spolek  Kotva  (http://www.kotva.wz.cz). Můžete přispět na číslo dárcovského účtu: 2300737994/2010.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář