Svatoštěpánské setkání 2013

26.12. se v našem kostele uskutečnilo tradiční Svatoštěpánské setkání dětí a mládeže. Bohoslužbu vedl p.Michal Kaplánek, jeho vstupy střídaly koledy v podání přiležitostného hudbního tělesa s účinkujícími všech věkových kategorií pod vedením Tomáše Kopeckého.

Na faře pak následovala beseda s manžely Hansenovými, kteří pracují pro africké misie – konkrétně se starají o děti misionářů, jejichž rodiče působí na celém africkém kontinentu. Nechybělo ani vynikající občerstvení připravené obětavýmim matkami rodin.

Celou akci pro nás zaznamenala Jolana Havelková.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář