Slavnostní koncert k výročí skladatele Jana Zacha – tisková zpráva

Mimořádný koncert s názvem Duchovní tvorba Jana Zacha provedl v sobotu 15. června  2013 soubor Musica Florea pod vedením dirigenta Marka Štryncla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích. Konal se v rámci Festivalu Jana Zacha (1713 – 1773), který je součástí čelákovických oslav 300. výročí a 240. výročí úmrtí skladatele. S orchestrem  Musica Florea  vystoupilo také nové 25 členné pěvecké těleso Collegium Floreum, které se letos poprvé představilo na Pražském jaru. Marek Štryncl čerpal z archivů  Českého muzea hudby a řezenské Thurn und Taxis Hofbibliothek. Připravil dramaturgicky reprezentativní program, který přibližuje Zachovu hudbu v celé její mnohostrannosti. Zazněly jeho skladby instrumentální – např. Koncert pro flétnu a orchestru D dur v podání Marka Špeliny na barokní nástroj. Sólové altové árie přednesl s velkým úspěchem mladý kontratenorista Marek Ptáček.  Vrcholem  koncertu byly Zachovy duchovní skladby pro sbor a orchestr, především závěrečné Requiem g moll.

Koncert potvrdil jednoznačnou kvalitu, hloubku i působivost Zachova díla, které si bezpochyby zaslouží další pozornost. Členové obou souborů podali pod vedením Marka Štryncla perfektní výkon, navíc obohacený o hluboké emoční zaujetí a mimořádnou muzikantskou poctivost. To se samozřejmě odrazilo v nadšených reakcích publika, které  zcela naplnilo čelákovický kostel.

Tento unikátní projekt bylo možno realizovat  díky podpoře Města Čelákovic, Ministerstva kultury, Fondu hejtmana Středočeského kraje a místních firem. Starosta  Čelákovic, ing. Josef Pátek pozdravil všechny přítomné a o významu celé události promluvila ředitelka Odboru církví Ministerstva kultury, ing. Pavla Bendová. Zasvěceným slovem pak koncert uvedl hudební publicista RNDr. Jan Králík z Toušeně. Zúčastnili se i další představitelé odborné hudební veřejnosti.

Michaela Petišková

17.6.2013

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář