Setkání ve Štolmíři – nad Mundtovými varhanami se nesměle blýská

,

 

V sobotu 9.4. se ve Štolmíři uskutečnilo neformální setkání několika desítek zájemců, kterým není lhostejný osud unikátního štolmířského kostela a jeho interiéru.

Setkání svolala PR  manžerka MÚ Český Brod Petra Ištvániková do Komunitnně-environmentálního centra  provozovaného sdružením  M´am´aloca  se sídlem ve Štolmíři (více www.mamaloca.cz).

Zúčastnili se ho zástupci farnosti, města, Ministerstva kultury, občanských aktivit i místních obyvatel. První část se uskutečnila v kostele, kde především historik Podlipanského muzea Vladimír  Mrvík a  stavební technik Arcibiskupství pražského Miloš Herzog, mluvili o historii a současném stavu kostela.

Následovaly skupinové diskuse v komunitním centru,  týkající se rekonstrukce kostela, varhan a využití kostela jak k bohoslužebným , tak dalším účelům. Jejich výstupy by se měly stát východiskem k dalším krokům.

Celé akce se se mnou zúčastnili   i Milan Tichý, Jaroslav Špaček (též autor  fotografií) a pan farář Uličný.
Za Spolek jsem se angažovala pochopitelně v sekci „varhany“,

Pro mnohé byl doposud význam a osud štolmířských varhan více méně neznámou, byla jsem tedy ráda, že jsem mohla přispět i našimi zkušenostmi.

Občanské aktivity ve Štolmíři jsou úžasné, je zde  hodně mladých lidí, kteří se nebojí žít na vesnici a  svůj čas věnují jejímu zvelebování. Nyní došlo i na kostel sv. Havla a jeho unikátní vybavení.

A tak si snad můžeme tiše dovolit doufat…..

-mp-

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář