Připravujeme

Exkurze u varhan břevnovského kláštera s ing. Markem Čihařem

8.11. V 15.00 hod Bazilika sv. Markéty, Praha 6 – Břevnov

Odjezd z Čelákovic vlakem v 13:34 z nádraží Čelákovice , dále z Náměstí Republiky tramvají č. 8 s přestupem ve stanici Hradčanská na tramvaj č.25 do stanice Břevnovský klášter. Sraz pro všechny bude přímo v bazilice, v zadní části u vchodu v 15:20.

Prosím hlaste se na adrese: varhanycelakovice@gmail.com, abychom měli představu o počtu účastníků.

Díky varhaníku Marku Čihařovi jsme v loňském roce  měli možnost  navštívit Svatovítské varhany. Vzhledem k tomu, že o akci byl velký zájem a pan Čihař je otevřený další  spolupráci,   navštívíme letos varhany v bazilice sv. Markéty v Břevnově.  Je to nástroj v mnoha směrech unikátní.
První zpráva o varhanách  tohoto chrámu pochází z roku 1713, z původních  varhan však zbyla pouze impozantní skříň,  jejíž autorství je dáváno do souvislosti s osobou K.I. Dientzenhofera.  V roce 1896 byly nahrazeny nástrojem z dílny J. Schiffnera,  který však   fatálně utrpěl  pracemi v kostele
i neodbornými opravami, které navíc nebyly nikdy dokončeny. Hned v roce 1989 se objevují snahy
o nápravu stavu, které po  letech neobyčejného úsilí a ojedinělé spolupráci benediktinského opatství, Městské  části Prahy 6, Ministerstva kultury, Spolku břevnovských živnostníků a podnikatelů a mnoha nejmenovaných  dárců a sponsorů  vyústily ve vysvěcení nového nástroje 30. září 2007.  Varhany z varhanářské dílny Kánský – Brachtl  mají  3 manuály a 34 rejstříků. Jejich stavba byla inspirována historickými vzory ze Slezska, odkud pocházel autor původních barokních varhan, Tomáš Meissner. Ing. Čihař se celého procesu aktivně zúčastnil z titulu své funkce varhaníka v bazilice sv. Markéty
a organologa  Arcibiskupství pražského. Je tak tím nejpovolanějším, kdo nám může břevnovské varhany představit.

Koncert Adventní hudba středověku a renesance

29.11.2014 18.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Societas Musicalis -Alena Maršíková a Tereza Růžičková (soprány), Lucie Vocelová (zobcové flétny)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář