Poutní koncert

Jan Verner a Vladimír Roubal  –  pátý Poutní koncert

Tradice důležité církevní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ( 15. srpna) sahá do 5. století a oslavuje přijetí Panny Marie do nebes  po její smrti. Náš kostel je zasvěcen právě této události a vždy je zde sloužena slavnostní bohoslužba. Díky Spolku přátel čelákovického muzea jsme se vrátili i k tradici poutních slavností.  Spolek pro varhanní hudbu  ve spolupráci s římskokatolickou farností v Čelákovicích přispívá k jejich   vyvrcholení  Poutním koncertem  v kostele. Ten upomíná na slavnostní vigilii předcházející bohoslužbu a je tradičně věnován mariánské tématice v hudbě.

Na těchto poutních koncertech jsme slyšeli již několik výjimečných sopránů (Jana Levicová, Eva Mirgová-Štruplová, Ivana Veberová, Jana Jehličková) doprovázených varhanami. V letošním roce zůstaneme samozřejmě u zpěvu, který k oslavě tohoto svátku patří.  Velice rádi jsme požádali o vystoupení dalšího člena rodiny Vernerových, pěvce Jana Vernera (www.vernercollegium.cz), pro jeho zasvěcený vztah k duchovní hudbě i k našemu městu. Rád vzpomíná na prázdniny, které prožíval v dětství na čelákovické faře (podobně jako jeho neteř – vynikající sopranistka Ludmila Vernerová, která v našem kostele vystoupila již opakovaně). Doprovázet je bude další významná osobnost duchovní a varhanní hudby, vynikající improvizátor, sbormistr a skladatel  – regenschori strahovského kláštera Vladimír Roubal (www.vladimirroubal.cz). V repertoáru koncertu zazní mj. skladby J. S. Bacha, J. Zacha, A. Stradelly, F. Schuberta, C. Franka, J. Brahmse, A. Dvořáka.  Součástí budou i varhanní improvizace v podání Vladimíra Roubala.

Obě jména jsou zárukou důstojné oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie i hlubokého uměleckého zážitku.

Koncert se koná  v sobotu 18.8. v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

(Poutní bohoslužba bude 19.8. v 8.00 tamtéž).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář