Poutní koncert 2015

15_poutni_koncert_CCPoutní koncert, který každoročně pořádá Spolek pro varhanní hudbu ve spolupráci s římskokatolickou farností, se koná v sobotu 15. srpna v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Symbolicky propojuje „světskou“ část Pouťových slavností organizovaných Spolkem přátel čelákovického muzea s liturgickým obsahem srpnové pouti – tedy Nanebevzetím Panny Marie, kterému je zasvěcen náš kostel. Koncert je vlastně připomenutím vigilie, která předchází slavnostní poutní bohoslužbě následující den – tentokrát konkrétně v neděli 16. 8. v  9.30 hodin.

Poutní slavnost hudebně obohatí Miroslav Pšenička, vynikající varhaník a improvizátor a  neméně excelentní hudební pedagog, který po několik let vede  kursy pro chrámové varhaníky při Arcibiskupství  pražském. Většina varhanic naší farnosti se s ním v této roli setkala. V Čelákovicích také několikrát koncertoval a vždy s sebou přivezl zajímavé spolupracovníky (připomeňme  např. trumpetisty  bratry  Šedivé  nebo sopranistku Ivanu Veberovou). Tentokrát s ním vystoupí mladá hobojistka Veronika Hádková. Za doprovodu varhan provede skladby např. G. F. Händela či G. Ph. Telemanna a vzhledem k zaměření pana varhaníka nebude chybět ani společná improvizace. Absolventka Pražské konzervatoře a Pedagogické fakulty University Karlovy (v oboru sbormistrovství) je umělkyní všestrannou a aktivní. Vystupuje sólově, s  komorními tělesy a pěveckými sbory. Od roku 2012 je jako sbormistryní Českých madrigalistů.

Můžeme tedy očekávat, že také letošní Poutní koncert připraví posluchačům hluboký umělecký zážitek. Srdečně zveme.

Ke stažení:

Životopis Miroslav Pšenička

Životopis Veronika Hádková

Program koncertu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář