Opravdový adventní koncert

IMG_5204Chvíli poté, co se v sobotu 29.11.2014 rozzářil vánoční strom v centru našeho města zapálil první svíčku na adventním věnci v kostele Nanebevzetí Panny Marie také nový katolický farář Mikuláš Uličný.

Zahájil tak adventní koncert souboru Societas Musicalis, který tentokrát reprezentovaly zpěvem Tereza Růžičková a Alena Maršíková Michálková, na celé spektrum zobcových fléten hrála Lucie Vocelová. Program koncertu byl výjimečný ve všech směrech –  v ztemnělém kostele zazněly za svitu svíček  písně a skladby pocházející z našich nejstarších písemných památek, a to ponejvíce z Franusova kancionálu z roku 1505, dále např. z ještě  staršího rukopisu Vyšebrodského rukopisu (1410) či  Kodexu roudnického (1470) či z mladšího Chrudimského manuskriptu (1530) a dalších.

Vedoucí souboru, muzikoložka Alena Maršiková vybrala velmi pečlivě skladby, které se přímo týkají adventního času či oslavy Panny Marie, která s adventem velmi úzce souvisí – právě jí zvěstoval archanděl Gabriel narození Páně. Hudební složku doplnila zpívanými čteními z evangelií po vzoru gregoriánského chorálu a zasvěceným historickým výkladem.

Koncert přinesl do kostela atmosféru dávných časů, umocněnou meditativním charakterem skladeb, který hudebnice plně respektovaly. Jejich jemný a kultivovaný projev připomněl, že adventní čas je především dobou dobou rozjímání a očekávání radostného příchodu Spasitele.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář