Noc kostelů 2012

Ve stovkách kostelů od Aše až po Košice začínají pořadatelé již nyní připravovat programy pro Noc kostelů, která se bude konat v celé České i Slovenské republice a v Rakousku v pátek 1. června 2012 od 18,00 hodin až do půlnoci.

Myšlenka otevřít v noci kostely vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde proběhla v roce 2005 první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností se inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost do otevřených kostelů na noční program. Zájem návštěvníků povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice a poprvé také u nás v Čelákovicích.

V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo na 939 kostelů. V pražské arcidiecézi, kam patří také Čelákovice, navštívilo 75 tisíc nočních poutníků na 155 kostelů, které užívá dvanáct různých křesťanských církví.

Také letos se kostely otevřou všem, kdo chtějí poznávat umělecké i duchovní skvosty křesťanství, které nejsou jen odkazem minulosti, ale jsou i výrazem živé současnosti a znamením ekumenismu, tedy spolupráce křesťanských církví. Důkazem toho je fakt, že záštitu nad Nocí kostelů 2012 převzali Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference, a předseda Ekumenické rady církví ČR Mgr.Joel Ruml, synodní senior i řada dalších církevních představitelů.

Vedle nich také převzala záštitu řada politiků, např. Petr Nečas, předseda vlády ČR, Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Alena Hanáková, ministryně kultury ČR, hejtmani krajů a primátoři řady českých měst, protože oceňují otevřenost církví a jejich přínos pro občanskou společnost. Proto nás těší, že také starosta Čelákovic Josef Pátek přijal záštitu nad Nocí kostelů 2012 v našem městě.

Letos to tedy bude již potřetí, kdy pozveme všechny spoluobčany a návštěvníky Čelákovic do našich kostelů, kde mohou objevovat krásy architektonických a výtvarných pokladů, i krásu duchovní hudby, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat, co bylo v minulosti inspirací pro stavitele křesťanských chrámů a co nás dodnes oslovuje. Opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky nebo divadelní vystoupení, bohoslužba či zamyšlení s modlitbou. 

Níže uvedený program je zatím ve fázi přípravy, proto berte, prosím, uváděné informace jako orientační a sledujte webové stránky města a plakáty.

 

Informace o Noci kostelů 2012 mohou zájemci najít také na webových stránkách:

www.nockostelu.cz

 

Pro Noc kostelů v Husově sboru Církve československé husitské připravujeme následující program:

18,00 zvonění

18,15 komentovaná prohlídka Husova sboru

19,00 pantomima „Jacek´s story“

19,30 komentovaná prohlídka Husova sboru

20,00 pantomima „Chození s Bohem“

20,30 varhanní koncert v podání Milana Janouška

22,00 meditace s hudbou Taizé

V sobotu dopoledne na Noc kostelů naváže seminář o komunikaci, tvořivosti a pantomimě.

 

Program Noci kostelů  Římskokatolické farnosti v Čelákovicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie (ve spolupráci se Spolkem pro varhanní hudbu, o.s.).

18,00 zvonění

18,30 mše svatá

19,15 přednáška  – opravy kostela za posledních 40 let (p. Richard Scheuch)

20,15 hudební vystoupení dětí

21,00 koncert písničkáře Karla Vepřeka

22,00 literárně hudební pásmo chrámového sboru

23,00 meditace (ztišení s modlitbou a varhanami)

 


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář