Muzejní noc v Čelákovicích

Muzejní noc

Od baroka k romantismu

Petr Čech- sopránový saxofon, klarinet

Lenka Čechová  – varhany

sobota 23. června 2012, 16.30

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice

Program koncertu

 Johann Pachelbel (1653-1706), Toccata g moll

 Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727), Sonata Quinta (Allegro. Adagio. Allegro.)

 Johann Pachelbel (1653-1706), Fuga C dur

Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727), Sonata Terza (Presto. Adagio. Aria.)

Georg Friedrich Händel (1685-1759), Voluntary XII  (Largo. Fugue.)

 František Xaver Brixi (1732-1771), Preludium C dur, Fuga C dur

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Adagio K. V. 580a

Léon  Boellmann (1862-1897), Elevation, Verset

 Antonín. Dvořák (1841-1904), Fughetta

 Bedřich  Smetana (1824-1884), Preludium D dur

 Christian Heinrich Rinck (1770-1846), Fuga Es dur

Lenka Čechová získala základy  svého hudebního  vzdělání na hudební škole v Mariánských  Lázních. Hru na flétnu studovala na plzeňské  konzervatoři ve třídě prof. M. Kroupové. Studium  uzavřela  sólovým absolventským vystoupením s Plzeňským rozhlasovým  orchestrem. Do  roku 2002 byla flétnistkou Západočeského symfonického orchestru. V letech  1987-1991 studovala muzikologii na filosofické  fakultě UK a příležitostně se věnuje publikační činnosti. Intenzivně se zabývá  varhanní hrou, kterou v současné době studuje u prof. J. Chaloupkové. V rámci Mezinárodní letní školy duchovní hudby si své vzdělání průběžně rozšiřuje  ve varhanní třídě V. Rigota (Francie) a M. Poruby (SRN). Pravidelně koncertuje. Zajímá se také o gregoriánský chorál, který studovala u  J. Hodiny, D. Y-M. Leliévra (Francie) a na Církevní konzervatoři v Opavě u fr. G. Baumhofa (SRN).    Zastávala místo varhanice v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plané u  Mar. Lázní, kde založila hudební sdružení  Collegium Planense, a v premonstrátském  klášteře v Teplé. Od roku 2010 působí v Mariánských Lázních na kůru chrámu Nanebevzetí P. Marie jako regenschori a hlavní varhanice. Zde také vede sbor Cantamus pro  gaudio. Vyučuje na ZUŠ F.Chopina v Mariánských Lázních a působí v komorním duu.

www.boemus.cz                                                                http://www.zus-ml.cz/

 Petr Čech (1962) se hudbě věnuje od 11 let. Studoval na Konzervatoři J. Deyla v Praze obory akordeon, klarinet a klavír. Zde měli výrazný vliv na jeho další hudební vývoj jeho učitelé hry na klarinet, prof. Rudolf Krause a prof. Jiří Kratochvíl. Po absolutoriu konzervatoře pokračoval ve studiu hry na  klarinet na  Hudební fakultě Akademie múzických umění.  Již od dob studií na konzervatoři se věnoval učitelské činnosti a dnes působí jako ředitel mariánskolázeňské Základní umělecké školy F. Chopina. V roce 1987 se stal členem Západočeského symfonického orchestru (ZSO), kde působí jako klarinetista dodnes. Dosud absolvoval několik desítek sólových vystoupení se symfonickými a komorními  orchestry v  ČR a v  SRN, mimo jiné například v  Düsseldorfu (ZSO, dir.  Franz Lamprecht, Koncert pro klarinet a orchestr W. A. Mozarta KV 622) nebo v  Praze, ve  Španělském sále Pražského hradu (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Ondřej Kukal, Koncert f moll pro klarinet a orchestr C. M.  von Webera) Věnuje se také komorní hudbě. Založil a několik let vedl Mariánskolázeňské dechové kvinteto, se kterým vystupoval v  ČR a v  SRN.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář