Májové zastavení u čelákovických varhan

Cihar  V sobotu 3. května  v 18.00 pořádáme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích první z letošních koncertů, který je plně věnován varhanám. Vystoupí na něm varhaník baziliky sv. Markéty v Břevnově,  ing. Marek Čihař, který zároveň působí  i jako zastupující dómský varhaník ve Svatovítské katedrále. Čelákovice nenavštíví poprvé.  Dlouhá léta působil ve funkci organologa při Arcibiskupství pražském. Z tohoto titulu jsou mu čelákovické varhany i jejich stav a dění okolo nich dobře známy.  Jím zpracovaný posudek z nedávné doby se nachází v archivu čelákovické farnosti.   Pan Čihař navštívil naše město i ve své druhé – varhanické roli. V roce 2008 doprovázel Týnskou scholu  na  jejím   adventním koncertě.

Jako varhaník má pan Čihař pověst naprosto spolehlivého znalce liturgické a duchovní hudby. Ale nejen to – je též váženým koncertním umělcem, proslulým zejména v oblasti varhanní improvizace.
O tom nás ostatně přesvědčil také při  naší loňské návštěvě Svatovítských varhan, kterou pro nás   zorganizoval.

Rádi bychom  při jeho letošním vystoupení využili všech jeho výjimečných schopností – proto bude mít májový koncert poměrně netradiční strukturu. Hlavním programem bude samozřejmě varhanní hudba (na programu jsou např. skladby Jana Zacha,  Césara Francka, Johanna Pachelbela, neznámého českého mistra a dalších….). Po koncertní části se budou moci zájemci přesunout k varhanám, kde získají základní informaci o čelákovickém nástroji i varhanním umění improvizace včetně praktických ukázek.  Vše samozřejmě v podání Marka Čihaře.

Věříme, že tato „interaktivní“ forma bude příjemným osvěžením našich tradičních koncertních večerů.

Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář