Laureátem Ceny města Čelákovic 2015 se stal P. Richard Scheuch

151028_208

Spolu s představiteli města, naší farnosti a ostatních čelákovických církví a s dalšími spoluobčany jsme se zúčastnili slavnostního ceremoniálu udělení Výroční ceny města Čelákovic 2015 panu faráři Richardu Scheuchovi. Celá akce proběhla v přátelské a důstojné atmosféře, pan farář se zdál zaslouženým oceněním též velmi potěšen.

Předání ceny se zúčastnil i dr. Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pro pastoraci z Arcibiskupství pražského. Jsme velmi rádi, že město Čelákovice ocenilo 43leté působení pátera Scheucha v naší farnosti, jehož jsme měli tu čest být svědky – a to nejen z hlediska jeho spolupráce se Spolkem pro varhanní hudbu.

 

Více o celé akci naleznete na http://www.celakovice.cz/cs/mesto/vyrocni-cena/jednotlive-rocniky-a-laureati/rok-2015.html. V úvodu byla použita fotografie právě z tohoto zdroje, jejím autorem je Ing. Jiří Suchý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář