Koncert u příležitosti vydání nových skladeb Jana Zacha

,

V sobotu 9. listopadu 2019 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích  uskutečnil koncert  Tria barokní hudby  v obsazení: Tomáš Thon – varhany, Dušan Foltýn – hoboj, Pavel Hromádka – trubka. Provedli skladby  starých  mistrů  (Pezelius, Vejvanovský, Corbett, Čart, Finger) , v nichž  vynikly  barevné i dynamické možnosti obou dechových nástrojů. Komorní produkce střídaly sólové varhanní skladby čelákovického skladatele Jana Zacha (1713  – 1775) a komponistů, kteří se jako jeho současníci (František Vondráček, 1717 -1782) či pokračovatelé (Josef Lipavský,1772 -1810)   ve svých skladbách inspirovali jeho hudebními tématy inspirovali. Badatelské úsilí Tomáše Thona  v  tomto směru je shrnuto v titulu Varhanní  skladby Jana Zacha (Artthon, 2019). Koncert se konal u slavnostní  příležitosti jeho vydání.

Pořádal Spolek pro varhanní hudbu s podporou Římskokatolické farnosti v Čelákovicích a finančním přispěním Města Čelákovic.

Program koncertu: Čelákovice9-2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář