Koncert k poctě Panny Marie

Čelákovické poutní slavnosti  – sobota 16. srpna 2014 19.00

mavV pořadí sedmý koncert připomínající  Nanebevzetí Panny Marie  jíž tradičně završuje čelákovickou pouť.  Koná se 16. srpna 2014 v 19.00 hodin čelákovickém kostele, který je tomuto tajemství  zasvěcen. Snažíme se jej každoročně oslavit duchovně odpovídajícím repertoárem. Po loňském vystoupení souboru mladých hudebnic  Societas musicalis, které provedlo mariánské skladby méně známých autorů českého baroka, vystoupí letos  další dva mladí interpreti  – Ondřej Mucha a Magdaléna Vlasáková.

Varhaník Ondřej Mucha vystudoval hru na varhany na Konzervatoři Evangelické Akademie v Kroměříži a ve studiu pokračoval v oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě v Hradci Králové.Během těchto studií se zúčastnil Mezinárodní interpretační soutěže na Slovensku, kde obdržel druhou cenu. V současné době studuje hru na varhany na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD.   Své vzdělání si také kontinuálně prohlubuje  v řadě  interpretačních kurzů  (zúčastnil se např. Mezinárodního mistrovského interpretačního kurzu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové ). Ondřej Mucha se věnuje pravidelné koncertní činnosti v České Republice i v zahraničí. V posledních letech vystupuje sólově i ve spolupráci se sopranistkou Magdalenou Vlasákovou. Jako varhaník a skladatel se věnuje také chrámové hudbě. Působí v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově, kde mj. založil tradici adventních a vánočních koncertů, dále v kostele sv. Petra a Pavla a v chrámu Povýšení sv. Kříže. Skládá především písně a menší sborové skladby. V neposlední řadě se věnuje pedagogické činnosti.

Sopranistka Magdaléna Vlasáková  se narodila v Pardubicích. Na tamější základní umělecké škole se věnovala zpěvu už od útlého dětství a s úspěchem se účastnila celorepublikových soutěží.

V roce 2008 úspěšně absolvovala na Konzervatoři Evangelické akademie v Kroměříži, kde v roce 2008 absolvovala ve třídě MgA. Petry Špačkové-Lintymerové. Během studií se zúčastnila několika mistrovských pěveckých kurzů např. interpretačních kurzů barokní hudby pod vedením polské lektorky Annii Mikolajczyk nebo Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů na JAMU v Brně pod vedením MgA. Marty Beňačkové. Rovněž se zúčastnila soutěží konzervatoří např. celorepublikové soutěže konzervatoří v Olomouci nebo soutěže Pražský pěvec. Během studií ztvárnila hlavní roli Nevěsty v opeře Bohuslava Martinů „Hlas lesa“ nastudované studenty konzervatoře a zazpívala si na Mezinárodním festivalu Forfest. V současné době plně pedagogicky působí na Základní umělecké škole v Holicích, kde vyučuje sólovému zpěvu. Soukromě se nadále vzdělává v pěveckém umění a věnuje se pravidelné koncertní činnosti po celé republice, plánuje i zahraniční koncerty.

Oba dva mladí umělci spolu pravidelně vystupují a jejich koncerty jsou vždy velmi pečlivě a svědomitě připravené.  Do Čelákovic přijedou s programem, v jehož centru jsou hudební podoby nejznámější modlitby k Panně Marii Ave Maria (Zdrávas Maria).  Můžeme tedy očekávat  důstojné připomenutí významné liturgické slavnosti  i hluboký umělecký zážitek. Těšíme se na Vaši návštěvu.

>>Program koncertu<<

14_poutni_koncert

ondrejmucha.aspone.cz

nastejnenote.cz/magdalenavlasakova2

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář