Koncert Ensemble 1631

,

Sobota  4.  června byla  v Čelákovicích dnem hudby.  Vedle celodenní hudební produkce na náměstí, která doprovázela vinný košt, zněla vpodvečer o něco tišeji duchovní hudba v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Členky komorního souboru pražské Lorety Tereza Růžičková, Lenka Harigelová  a  Alena Maršíková Michálková vystoupily pod hlavičkou projektu Ensemble 1631 s duchovními skladbami ze 17. století pro dva soprány a  varhany.

V programu zazněly postupně jednotlivé části (Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei) slavnostní mše tyrolského skladatele Christophera Satzla (1592 -1655) Cor meum haesit, kterou soubor interpretuje jako jediný v republice. Také ostatní skladby, většinou z františkánských archivů mohly po staletích zaznít zásluhou badatelské a dramaturgické práce Aleny Maršíkové Michálkové, která je současně výbornou varhanicí.

Hlasy obou sopranistek zněly prostorem kostela s naprostou technickou i intonační suverenitou a zároveň velkým citem pro interpretaci a duchovní obsah jednotlivých skladeb. K celkovému dojmu přispěly i sólové skladby pro varhany, kterým nedávná oprava zjevně prospěla.

Posluchači koncertu tedy i získali představu o duchovní hudbě časnějšího baroka a zároveň odcházeli obohaceni svatodušní atmosférou zprostředkovanou výjimečným uměleckým zážitkem.

Pro potřeby umělkyň pořídil záznam koncertu mistr zvuku Otmar Průša.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář