4. 2. Zahájení výstavy fotografií Ivo Dokoupila

,

Ve spolupráci s Církví bratrskou zahajujeme 4. 2. v  18.00 v novém kostele naproti nádraží výstavu fotografií Ivo Dokoupila Krajinou našich babiček. Výstava potrvá do konce března.

Je to už 200 let od doby, kdy se naši krajné začali usazovat v rumunském Banátu na levém břehu Dunaje. Za dvě staletí zkultivovali zdejší krajinu neprostupných lesů, založili několik vesnic a svým zemědělským hospodařením a životním stylem sloužili za příklad svému okolí. Nedostupná poloha vesnic umožnila přežití náročných historických období včetně Ceauseşcova režimu až do současné doby.  Čas se dal rychleji do pohybu až po pádu komunismu, kdy se banátské vesnice otevřely turistům se všemi pozitivními a negativními důsledky tohoto fenoménu.

Cesty do rumunského Banátu znamenají pro návštěvníky často objevení zanikajícího ráje na zemi. Upravené vesnice v panenské přírodě, vzdálené od civilizace, pohostinní krajané, hovořící  kultivovanou  mateřštinou, životní styl spjatý s půdou a střídáním ročních období, rodinná pospolitost.

To vše nám přibližují fotografie Ivo Dokoupila, z nichž některé dostaly v poučených kruzích téměř ikonický rozměr. Ale Ivo Dokoupil není jen známým fotografem, několikrát oceněným Czech Press Photo.

Jako humanitární pracovník Člověka v tísni se už od roku 2005 systematicky snaží podpořit banátské krajany a jejich kulturu všemožnými způsoby – od organizace sbírek, přes podporu šetrné turistiky, asistenční pomoc až k  spoluorganizaci festivalu Banát.

A neúnavně o českém Banátu informuje např. prostřednictvím stránek www.banat.cz a rozesíláním  Banátského oběžníku.

Jeho aktivity v humanitární a cestovatelské oblasti (průvodce  CK Kudrna) ovšem hranice  českého Banátu přesahují.
O výstavě se domlouváme už skoro dva roky a loni jsme ji museli odložit právě kvůli aktivitám Ivo Dokoupila na Podkarpatí, kde koordinoval podporu uprchlíkům z válkou zasažených oblastí.

Krajany v Banátu můžete podpořit např. přispěním na příslušné konto  Člověka v tísni, ale především tím, že jako „šetrní turisté“ využijete jejich pohostinnosti. Nechte se zlákat fotografiemi Ivo Dokoupila!

Výstavu bude  možno navštívit do konce března v čase otevření  kostela, který je možno ověřit na telefonu: 731172641

https://banat.cz/pomoc-banatu

https://www.visitbanat.com/ro/blog/ivo-dokoupil-drobna-prace-s-jasnym-cilem

https://www.stream.cz/banat-cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář