Exkurze u varhan kostela sv. Bartoloměje v Praze

,

Bartolomej4
Z historie:

Kostel sv.Bartoloměje na Starém Městě Pražském byl postaven v letech 1725-1731 slavným architektem a stavitelem K.I. Dientzenhoferem. Přilehlý klášter byl v době komunistické totality sídlem StB, kostel sloužil jako skladiště. Zdevastovaný kostel byl navrácen roku 1995 Šedým sestrám III.řádu sv. Františka, které jej nesmírným úsilím navrátily do původní krásy a funkčnosti (kostel byl znovu vysvěcen v roce 1998).

Varhany:

Na závěr obnovy kostela byly roku 2000 pořízeny také nové varhany. Jejich začlenění do mimořádně vyváženého komorního prostoru bylo velmi náročným úkolem, jak po stránce architektonické koncepce, tak zvukové. Autorem je jeden z nejlepších současných českých varhanářů – Vladimír Šlajch z Borovan.

Rejstříky:

·         HW: Principal 8´, Bifara 8´, Gamba 8´, Portunal 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Sesquialtera 2 fach, Mixtura 4 fach

·         RP: Copula major, Flauta minor, Principal 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtura 2 fach

·         Ped: 16´, Octavbas 8´, Superoctav 4´

 

Skupina příznivců Spolku pro varhanní hudbu Čelákovice měla možnost si 18.6.2016 varhany prohlédnout a poslechnout všechny jejich rejstříky…Výklad provedl a možnosti varhan předvedl jeden z nejlepších specialistů v oboru pan Marek Čihař. Na fotografiích lze ocenit nádhernou práci Šlajchovy varhanářské firmy (více: http://www.vladimirslajch.cz).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář