Exkurze u varhan -Týnský chrám Praha

V sobotu 20.6.2015 ve 13:00 se koná další exkurze u varhan, tentokrát v Týnském chrámu v Praze na Staroměstském náměstí – průvodce bude Marek Čihař, sraz ve 12:55 u hlavního vchodu do kostela. Předpokládáme, že většina účastníků z Čelákovic pojede vlakem ve 12:04. Tentokrát bude na místě vybírán kustodem symbolický poplatek na provoz kostela (40 Kč za osobu). 

tynske_varhanyHistorické a technické informace k hudebnímu nástroji:

Varhany ze 17.století kompletně restaurovala firma Klais z Bonnu v letech 1998-2000 a kromě restaurování varhanní skříně ji celou financovala německá strana.

Historie a popis :

V září roku 1670 byla uzavřena smlouva na stavbu nových varhan do chrámu Matky Boží před Týnem s Hansem Heinrichem Mundtem, rodákem z Kolína nad Rýnem, který však už od mládí působil v Čechách. Mundtovy varhany nahradily starší nástroj Albrechta Rudnera z r. 1573 stojící tehdy v severní boční lodi. Kolaudační komise při svém jednání 28. dubna 1673 nebyla s výsledkem práce H. H. Mundta spokojena (prohlašoval totiž, že jeho varhany nebudou mít v Praze rovných) a nařídila mu zvuk zesílit přidáním rejstříků. Tím se ovšem požadovaného zesílení zvuku nedosáhlo, a tak bylo Mundtovi přikázáno celé varhany přeintonovat. V této podobě se varhany prakticky beze změn dochovaly až do dnešní doby. Při požáru kostela r. 1676 byly i varhany poškozeny a tři roky se na ně nehrálo, opravil je sám H. H. Mundt. Po celé osmnácté století se prováděly pouze běžné opravy a podstatnější zásah způsobila až změna ladění ze sborového tónu na tón komorní. Tuto úpravu provedl varhanář Josef Gartner v roce 1823 a současně změnil sestavu pedálové Mixtury.

Jako varhanář byl H. H. Mundt velmi činný. Z jeho prací můžeme jmenovat varhany u sv. Tomáše v Praze (1668), v klášterním kostele v Oseku (1668-1670), v cisterciáckém kostele v Plasích (1671?) později přenesených do Kralovic*. V roce 1679 zhotovil nové varhany pro další cisterciácký kostel ve Vyšším Brodě, známá je jeho práce v kostele sv. Václava v Praze Na Zderaze (1684) a  v kostele sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí (1685). Z jeho ruky pocházejí varhany pro klášter na Sázavě, které se dnes nacházejí ve Štolmíři (1688) a další nástroj ve Velvarech u sv. Kateřiny (1689), který byl později přenesen do hřbitovního kostela. Z uvedených varhan se zachovaly pouze nástroje v Kralovicích, Štolmíři a Velvarech, kde dva posledně jmenované na své restaurování teprve čekají.

V závěru svého života se H. H. Mundt opět přestěhoval do Prahy, kde také 18. března 1691 zemřel. Pochován je v ochozu krypty kostela sv. Jiljí v Praze.

V hlavní varhanní skříni se nalézají hlasy I. manuálu a pedálu. Pozitiv v zábradlí kůru, který je zmenšením hlavní skříně, v sobě ukrývá rejstříky II. manuálu. Manuály mají krátkou spodní oktávu a rozsah 45 tónů (C-c 3) a pedál rozsah 18 tónů (C-a).

*Mundtovo autorství tohoto nástroje bylo v posledních letech vyvráceno

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář