Drahoslav Gric a Karel Chudý – trochu jiné Ave Maria

ASC_5035Sobota 4.10. se v Čelákovicích nesla v duchu předvolební kampaně, ovšem  významná byla i kulturně. Vedle celodenních prohlídek Volmanovy  vily se uskutečnil i koncert v kostele Panny Marie. Všestranný varhaník Drahoslav Gric, mimo jiné  též učitel na čelákovické základní umělecké škole  spolu se svým kolegou z brněnské konzervatoře a pražské HAMU Karlem Chudým připravili velmi ojedinělý program ze skladeb čtyř preromatických autorů  – Edwarda Elgara, Maxe Brucha, Josefa Rheinbergera a  Oskara Wermanna.  Tři němečtí a jeden britský skladatel (Elgar patří k nejznámějším britským skladatelům, kteří dosáhli  uznání i za hranicemi vlasti) mají mnoho společného. Tvořili na přelomu klasicismu a romantismu (tj. v druhé polovině 19. století a v začátku století 20.).  Respektovali  klasicistní  hudební formu,  kterou ovšem vyplňovali svébytnou, často velmi svobodnou tvorbou závažných obsahů. Ve své době  trpěli nedostatečným oceněním svého díla, jehož hodnoty jsou znovuobjevovány přibližně v posledních padesáti letech. Všichni měli vztah k hudbě duchovní , skládali též pro varhany, často působili jako pedagogové, sbormistři či regenschori (např. Oskar Wermann působil jako ředitel kůru ve  třech významných drážďanských kostelích). Mezi jejich skladbami najdeme i zásadní díla violoncellového repertoáru. Na  koncertě zaznělo za všechny  např. Bruchovo Ave Maria či Kol Nidrei (skladba  inspirovaná židovskou modlitbou před svátkem jom kippur), určené původně pro violoncello a orchestr. Oba mladí umělci ovšem zvládli celý dramaturgicky a interpretačně náročný program s velkým přehledem a muzikantskou poctivostí, jež posluchači ocenili dlouhým potleskem. Drahoslav Gric a Karel Chudý obohatili publikum o nové informace i hluboké umělecké zážitky na úrovni, jež tento koncert nominuje na čelákovickou hudební událost roku. Doufejme, že je brzy zase uslyšíme.

Spolek pro varhanní hudbu

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář