AFFETTO V ČELÁKOVICÍCH

15_AFFETTOV sobotu 3.10   jsme spolu s Husovým sborem pořádali  další akci v rámci oslav Husova roku – vystoupení vokálně – instrumentálního souboru AFFETTO ve složení: Jan Mikušek – kontratenor, Vladimír Richter a Marek Olbrzymek – tenor, Aleš Procházka – bas. Jejich zpěv doplňoval varhanními mezihrami a improvizacemi regenschori katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Petr Kolař. Koncert byl věnován letošnímu výročí upálení Mistra Jana Husa a od této události byl také odvozen unikátní program koncertu. Umělci provedli skladby z nejstarších písemných hudebních pramenů na našem území – např. Kodexu Speciálníku či Franusova kancionálu z přelomu 15. a 16. století, zazněla díla prvních skladatelských osobností působících v českých zemích , které známe jménem – Petruse Wilhelmi de Grudenz, utrakvistického kněze Jana Trojana Turnovského či katolického duchovního Chrystophora Hecyra. Středověký chorál a renesanční polyfonie tak ožívaly v akusticky příznivém prostoru čelákovického sboru v suverénní intonaci , bohatých barvách a dynamice . Neméně barevný a dynamický byl i závěrečný blok tradicionálů a černošských spirituálů ve vlastních úpravách jednotlivých členů souboru.

Vysoká profesionalita a bohatá umělecká invence je u AFFETTA samozřejmostí, k nesmírně silnému uměleckému zážitku z jeho vystoupení přispívá , v souladu s jeho názvem, „lidský“ rozměr. AFFETTO zpívá vřele, s radostí, vtipem, během vystoupení jsou jeho členové ve vzájemné soustředěné interakci, ale také v kontaktu s publikem , dávnými tvůrci a zřejmě i s tím nahoře.

Posluchači projevili své nadšení z tohoto výjimečného koncertu dlouhým potleskem, který se neobešel bez přídavku. Na AFFETTO budou jistě dlouho vzpomínat.

Moc děkujeme oběma paním farářkám  Janě Špakové a Miře Poloprutské a Radě  starších Husově sboru za spolupráci, Městu Čelákovice pak za finanční podporu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář