Adventní koncert s Consortem Michala Hromka

15-advent-1128. listopadu probíhalo Zahájení slavnosti adventu  ve městě – tentokrát na mnoha místech s širokou nabídkou   programů a aktivit nejrůznějšího charakteru a kvality –  město žilo tradičními trhy, lidovou zábavou , uměleckými řemesly, vystoupeními dětí  atd. Městem proudily davy spoluobčanů, kteří o adventní program projevili  živý zájem. Možnost ke ztišení našli pak v 18.30 v Husově sboru, kde vystoupil v   legendární kytarista Michal Hromek, jehož CD Keltská kytara v 90.letech doslova obletělo svět. Přijel se svým souborem Michal Hromek Consort, jehož členy jsou všestranný flétnista Jakub Klár a vynikající hráč na perkuse, jinak též člen České Filharmonie, Daniel Mikolášek.Zpívala Hanka Horká, dlouholetá členka C&K Vocalu  a  na violu a housle hrál flexibilní Matěj Kroupa – oba pravidelní hosté ansámblu. Provedli  adventní  a vánoční písně z celé Evropy, jejichž  melodie nezapřely povětšinou až renesanční kořeny.Součástí byla i původní tvorba Michala Hromka  včetně zhudebněných básní současného českého autora Pavla Kolmačky.
Přes bohatou nabídku si adventní koncert koncert našel své publikum a tak souboru nadšeně tleskal plný Husův sbor.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář