Zvěstování podle Petra Bajera – Adventní koncert chrámového sboru z Lysé nad Labem

V předvečer první neděle adventní (30. 11.) se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konal tradiční adventní koncert. Ten bývá zároveň završením akcí pořádaných u příležitosti začátku adventu v našem městě. Pozvání přijal tentokrát Chrámový sbor od sv. Jana Křtitele z Lysé nad Labem.  V roce 2010 zde u stejné příležitosti provedl z hlediska liturgického i hudebního velmi hodnotný program a nejinak tomu bylo i letos. Program koncertu se zaměřil na centrální téma zvěstování ze dvou úhlů pohledu.  Vedle adventního zvěstování Panně Marii se vrátil i k 1150. výročí zvěstování křesťanství našim zemím slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. Tuto pro naši zemi tak důležitou událost si připomínáme po celý letošní rok – v Čelákovicích např. přednáškami pana faráře Richarda Scheucha. Sbor pod vedením Petra Bajera nám tedy umožnil jedinečné setkání s hudebními duchovními památkami, jejichž původ sahá až do 6. a 7. století (hymnus Akathistos, Liturgie sv. Jana Zlatoústého). Vyslechli jsme i díla vycházející z východní křesťanské tradice ve zpracování starších i současných autorů (D. S. Bortňanskij, A. Pärt) Dramaturgie zahrnula ovšem i díla českých autorů zachycujících přímo příchod obou makedonských bratří: písně pátera a hudebního skladatele Pavla Křížkovského vzniklé k 1000. výročí cyrilometodějské misie, Proglas z pera současného českého skladatele Jiřího Strejce, ale překvapivě i skladbu barokního Adama Michny z Otradovic (Píseň o svatém Crhovi a Strachotovi). Program vhodně doplnily písně s adventní a mariánskou tématikou od středověku až po současnost. Nutno zmínit, že právě duchovní sborová díla současných českých i světových autorů, částečně již zmíněných výše, tvořila jednu třetinu celého programu. To je rovněž počinem výjimečným a pro hudbu 20. a 21. století nesmírně záslužným.

Chrámový sbor z Lysé nad Labem provedl tedy unikátní projekt, jehož dramaturgie svědčí o hluboké muzikologické i liturgické erudici pana sbormistra. Petr Bajer ovšem nepředává svému sboru jen své znalosti, ale přenáší na něj i hluboké zaujetí pro věc i vědomí duchovního poselství obsaženého v prováděné hudbě. Právě tato skutečnost dodala i jinak velmi kvalitnímu uměleckému výkonu tohoto neprofesionálního tělesa ještě další rozměr, jež umožnil kostelu plnému posluchačů prožít naplno skutečnou adventní atmosféru.

Spolek pro varhanní hudbu, Čelákovice

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář