VARHANICKÝ KURZ V TACHOVĚ 2015

 

Ve dnech 17. až 21.8. jsme se v počtu dvou zúčastnily kurzu pro chrámové varhaníky a zpěváky, který probíhal v Tachově, tentokrát již devátý ročník.

Myslím, že velký dík patří organizátorce tohoto kurzu paní Janě Vokaté a stejně a tak i všem lektorům, kteří se nám  po celou dobu kurzu hodně věnovali. Největším přínosem pro mne bylo seznámení s velmi kvalitními varhanními nástroji ve dvoumanuálovém provedení v Tachově i Starém Sedlišti. Neméně zajímavá byla i část teoretická , která byla také pro nás velkým rozšířením znalostí – harmonie, liturgika, intonace a  večerní přednášky o varhanách a zvonech v podání Radka Rejška.

A proto všem dalším zájemcům o kvalitní hru na varhany  tento kurz vřele doporučujeme a ještě jednou paní Janě Vokaté mnohokrát děkujeme.

Jana Hrzánová

K fotografiím: 1) Fara ve Starém Sedlišti, ubytování 2) Účastníci kursu na společné fotografii 3) varhany tachovské katedrály z dílny Rieger z r. 1929  4) Pořadatelka kursu Jana Vokatá před varhanami  L. Burkarta  v  poutním kostele sv. Anny u Plané u Mariánských Lázní (výlet v rámci kursu)  5) příprava  závěrečného vystoupení 6) účastníci před chrámem v Tachově

Za fotografie děkujeme všem účastníkům kursu, kteří je poskytli.

-mp-

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář