Kontratenor včera a dnes

Ve středu 30. září v 19 hodin se uskuteční koncert „Kontratenor včera a dnes“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích. Ústředním bodem programu je kantáta Stabat Mater současného českého skladatele Tomáše Hanzlíka v interpretaci Jana Mikuška (kontratenor), Rejchova kvarteta a jejich hostů. Jde o výjimečnou možnost seznámit se se současnou duchovní hudbou, která je zároveň bezpečně podložena autorovou znalostí metod historické kompoziční a interpretační práce. S tím souvisí i využití vysokého mužského hlasu (jako sólového hlasu ústředního díla), podobně jako tomu bylo v dobách baroka. Pro srovnání budou uvedeny skladby př. Antonia Vivaldiho a G. F. Händela blízké formou i duchovní závažností. Z pera Tomáše Hanzlíka zazní i Smyčcový kvartet č. 2. Koncert je po všech stránkách ( dramaturgicky, kompozičně i interpretačně) poměrně výjimečnou záležitostí. Doufáme, že se nám jej – po jarním odkladu – povede za dodržení všech hygienických opatření zrealizovat.

Projekt je realizován za podpory Města Čelákovic a Středočeského kraje.