30. září 2020 se v čelákovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil koncert „Kontratenor včera a dnes“. Tento výjimečný dramaturgický počin vzešel ze spolupráce dvou výrazných všestranných uměleckých osobností: zpěváka Jana Mikuška a skladatele Tomáše Hanzlíka, takto významných aktérů současné hudební kultury u nás.

Program byl postaven na paralelách barokní hudby a současné Hanzlíkovy tvorby, pro niž je baroko velkým inspiračním zdrojem. Ten je patrný jak na poli interpretačním (př. využití kontratenoru), tak na výrazovém a kompozičním (př. emocionální naléhavost, využití barokních kompozičních metod v současném rámci…).

Těžiště programu tvořily skladby Tomáše Hanzlíka (1972), konkrétně jeho Smyčcový kvartet č. 2 a kantáta Stabat Mater.  Jejich barokní „protějšek“   představovaly árie z významných skladeb Claudia Monteverdiho,  Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha  Händela.

Interpretace se ujalo Rejchovo kvarteto (ve složení Jan Hádek, Magdalena Malá, Jan Verner a Libor Mašek) doplněné o Filipa Dvořáka (cembalo, varhany) a Matyáše Berdycha (kontrabas). Muzikanti byli relevantními partnery jedinečnému projevu Jana Mikuška (kontratenor), který jak interpretační technikou, tak výrazem opět přesvědčil, že je špičkou ve svém oboru. Samostatně zazářilo Rejchovo kvarteto v provedení výše zmíněného Hanzlíkova Smyčcového kvartetu č. 2 , který premiérovalo v roce 2018. Celý koncert moderovala a zasvěceným komentářem provázela muzikoložka a redaktorka Českého rozhlasu Eva Hazdrová  Kopecká.

Tím se organicky uzavřel dramaturgicky vybroušený tvar programu, který publikum odměnilo   dlouhým potleskem ve stoje.

Tento jedinečný zážitek nám byl umožněn díky finanční podpoře Města Čelákovic a Středočeského kraje.